Güneş, bulut, kamerlerin "bir" olması ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve güneş ve kamerden ve unsurlardan ve bulutlardan tâ bal arılarına kadar memuriyet veren tavzif gibi pek büyük hakikatlerin, büyüklükleri nisbetindeki şehadetleri, kâinatın şehadetinin ikinci kanadını ispat ve teşkil ederler..."

Bu cümlede geçen "birlik" ifadesi; güneşin veya bulutun bir tane olması demek değildir. Burada Güneş’in ve bulutun mahiyetine dikkat çekilmiştir.

"Muz" denilince, aklımızda nasıl bir mâna teşekkül ediyorsa; güneş denilince de yine bir mâna teşekkül eder. İşte o mâna birdir. Bütün güneşler aynıdır ve tek bir fabrikanın mahsulü gibidir. Dolayısı ile bir tek güneşi yaratan kimse, bütün güneşleri yaratan da ancak o olabilir. Bu ifade ateş, yağmur, bulut için de geçerlidir. Dünyanın her yerindeki ateş ile yağmur aynıdır. Bir damla yağmuru yaratan kimse, bütün yağmuları yağdıran da yine aynı zattır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...