"Âyât-ı Kur’âniye kimseye söz bırakmamıştır ki, fazla bir şey söylensin." Cennetle ilgili hadisler var, buna ne dersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadisler; ayetlerin birinci derecedeki yorumları ve açıklamaları niteliğinde oldukları için, hadisleri ayetler ile kıyaslamak yanlış olur. Çünkü ayet asıl, hadis ise bu asla sadık bir tefsir niteliğindedir.

Ayrıca, Peygamber Efendimiz (asm), Allah’ın Elçisi olduğundan, elçinin açıklamaları da Allah’ın izniyledir ve Onun namınadır.

Diğer taraftan, Hz. Peygamber (asm)'e uymamızı emreden Allah’tır.

Bu açıdan Peygamber Efendimiz (asm)'in açıklamaları Kur'an’ın birer tefsiri, Allah’ın rızasına uygun birer emridir.

Evet, Peygamber Efendimiz (asm)'in hadisleri, Kur'an değildir ancak Kur'an’dandır.

O halde Kur'an denilince hakiki tefsiri olan hadisleri de içine alır.

Bununla beraber, hadisler her ne kadar diğer insanların sözlerinden daha üstün, daha beliğ, daha fasih olmuş olsa da Allah’ın kelamı olan ayetlerin makam ve derecesine asla ulaşamazlar.

“Hadis der ayete: Sana yetişmek muhal"

"Hadis ile âyeti muvazene edersen, bilbedâhe görürsün: Beşerin en beliği, vahyin de mübelliği, o dahi bâliğ olmaz."

"Belâğat-i âyete. O da ona benzemez. Demek ki, lisan-ı Ahmedîden gelen herbir kelâm her dem onun olamaz.” (1)

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...