"Âyât-ı Kur’âniye kimseye söz bırakmamıştır ki, fazla bir şey söylensin." Cennetle ilgili hadisler var, buna ne dersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadisler; ayetlerin birinci derecedeki tefsiri ve izahlarıdır. Hadisleri ayetler ile mukayese etmek yanlış olur. Çünkü ayetler asıl, hadisler ise bu asla sadık bir tefsir mahiyetindedir.

Ayrıca, Peygamber Efendimiz (asm), Allah’ın Elçisi olduğundan, onun (asm) açıklamaları da Allah’ın izniyledir ve onun namınadır.

Diğer taraftan, Hz. Peygamber (asm)'e uymamızı emreden Allah’tır. Bu açıdan Peygamber Efendimiz (asm)'in açıklamaları Kur'an’ın birer tefsiri, Allah’ın rızasına uygun birer emridir. Peygamber Efendimiz (asm)'in hadisleri, Kur'an değildir, ancak Kur'an’dandır.

Bununla beraber, hadisler her ne kadar diğer insanların sözlerinden daha üstün, daha beliğ, daha fasih ise de Allah’ın kelamı olan ayetlerin derecesine asla ulaşamazlar.

“Hadis der ayete: Sana yetişmek muhal."

"Hadis ile ayeti muvazene edersen, bilbedahe görürsün: Beşerin en beliği, vahyin de mübelliği, o dahi bâliğ olmaz."

"Belagat-i ayete. O da ona benzemez. Demek ki, lisan-ı Ahmediden gelen her bir kelam her dem onun olamaz.”(1)

1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...