"Pek büyük bir nişanı taşıyan bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor." İzah edip, cümlenin şefkatle münasebetini kurar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Temsilde geçen nişanlar mu’cizelerdir; yaver-i ekrem, Resul-i Ekrem Efendimiz (asm.), nutuk ise ilâhî ferman olan Kur’ân-ı Kerim'dir.

"Haşiye: Bin nişan ise, ehl-i tahkik yanında bine baliğ olan mu'cizât-ı Ahmediye'dir. (asm.)(1)

"Peygamber olan zâtın da zahiren ve bâtınen halka olan hâkimiyetini devam ettirmek için, maddî ve manevî bir ulviyete ve bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi, Hâlık ile olan derece-i münasebet ve alâkasını göstermek için de, bir delile ihtiyacı vardır. Böyle bir delil de ancak mu'cizelerdir.”(2)

"Haşiye: Nuranî ferman Kur'ana ve üstündeki turra ise i'cazına işarettir."(3)

Temsilde, padişah için kullanılan “şefkat” kelimesi, Cenâb-ı Hakk'ın rahmetine işaret etmektedir. Şefkat kelimesiyle verilen mesaj şudur: İnsanlık âleminin yokluğa gömülmesine ve hiçliğe atılmasına Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti müsaade etmez. Ahiretin gelmesini O’nun Sevgili Peygamberi (asm.) de bütün insanlık namına istemektedir. En küçük bir canlının en cüz’î isteklerini bile mükemmel olarak yerine getiren Allah, elbette bu küllî, umumî ve çok önemli duâyı kabul edecek ve bu fani dünyanın sakinlerini rahmetiyle ebedî bir âleme sevk edecektir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, Birinci Makam.
(2) bk. İşârâtü’l-İ’caz, Bakara Suresi 21-22. Ayetlerin Tefsiri.
(3) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, Birinci Makam, On İkinci Burhan.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...