"Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız!.." Onuncu Söz'deki bu yemek duası hadis midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gel, gidelim; şu adada büyük bir içtima var. Bütün memleket eşrafı orada toplanmışlar. Bak, pek büyük bir nişanı taşıyan bir yâver-i ekrem bir nutuk okuyor. O şefkatli padişahından bir şeyler istiyor. Bütün ahali, 'Evet, evet, biz de istiyoruz.' diyorlar, onu tasdik ve teyid ediyorlar. Şimdi dinle; bu padişahın sevgilisi diyor ki:"

'Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin nümunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celb et. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb'îd ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme.'

diyor ve pek çok yalvarıyor. Sen de işitiyorsun."(1)

Bu paragraf hadis değildir, Üstad Hazretlerinin temsilde Peygamber Efendimize (asm.) izafe ettiği bir duâsıdır. Allahua'lem bu ifadeler hadisten beslendiği için, Peygamberimizin (asm.) duası olarak temsilde gösterilmiştir.

Aslında bu duâdaki "nimet" kavramı, bütün nimetler için söylenmiştir, ama yemek için de hususî kullanılmaktadır. Yani direkt bir yemek duâsı değildir. Onuncu Söz'deki temsilde mânasını bulan bir paragraftır.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Beşinci Suret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...