“Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme.” cümlesinden yokluk mu kastediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir önceki cümle, “Bizi zeval ve teb’id ile tazib etme” idi. Bu cümle de aynı mânayı te’yid için kullanılmış oluyor. Cenâb-ı Hak, bu dünyada hadsiz nimetleriyle beslediği, onlara akıl vererek marifet ve muhabbet kapısını açtığı insanları, husûsan bu nimetlere karşı itaat ile ibadet ile mukabele eden muti raiyetini zevale mahkûm edip beka nimetinden uzak kılmayacak, onları “müştak oldukları ve layık oldukları saadet-i ebedîyeye” mazhar kılacak, adem zulmetine (yokluk karanlığına) mahkûm etmeyecektir.

“Madem cemal, kemal, rahmet bâkidirler ve sermedîdirler; elbette o cemal-i bâkinin âyine-i müştakı ve o kemal-i sermedînin dellâl-ı âşıkı ve o rahmet-i ebedîyenin muhtac-ı müteşekkiri olan insan, bâki kalmak için, bir dâr-ı bekaya girecek ve o bâkilere refakat için ebede gidecek ve o ebedî cemal ve o sermedî kemal ve daimî rahmete, ebed-ül âbâdda refakat etmek gerektir, lâzımdır.”(1)

(1) bk. Lem’alar, Otuzuncu Lem’a, Altıncı Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Sorularlaİçtihad
Fakat zaten ölümde zeval var mıdır, iayet ölen ve dağılan bedendir, ruh ise hala hayat sahipidir, bu açıdan nasıl değerlendirebiliriz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İnsanların dua ve ibadeti olmasa idi Allah insanı ebediyete mazhar etmeyebilirdi. Bu sebeple insanın dua ve ibadetinin ebed içinde önemli bir değeri bulunuyor. Sizin ifadeniz ölümün tarifi ile ilgilidir varlığın ebediyeti ile ilgili bir ifade değildir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...