Onuncu Söz Beşinci Suret'teki temsilde geçen "ada ve memleket eşrafı" ifadeleri hakikatte neyi ve kimleri temsil ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gel, gidelim; şu adada büyük bir içtima var. Bütün memleket eşrafı orada toplanmışlar. Bak, pek büyük bir nişanı taşıyan bir yâver-i ekrem bir nutuk okuyor. O şefkatli padişahından bir şeyler istiyor. Bütün ahali, 'Evet, evet, biz de istiyoruz.' diyorlar, onu tasdik ve teyid ediyorlar."(1)

Temsildeki ada, Arap Yarım adasıdır. Nutuk okuyan kişi İki Cihan Serveri Peygamber Efendimiz (asm.)'dir. Memleketin eşrafı ise sahabe-i kiram veya sahabeler başta olmak üzere kıyamete kadar iman edecek kişilerdir.

İçtima ise Asr-ı saadet'te insanların akın akın Resulullah Efendimize (asm) iman ile intisap etmeleri ve bununla birlikte, kıyamete kadar imanın nuruna koşan müminlerin imanla bir araya gelmeleridir. "Memleket eşrafı" tâbirinde büyük hisse sahabelerin olsa da her asrın mü’minleri de o tâbirin içinde dahildirler.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...