"Pek büyük bir vazifede, pek büyük bir vazifedâr, pek büyük bir haysiyetle, pek büyük emniyete muhtaç bir halde, pek büyük bir cemaatte, pek büyük bir husumet karşısında, pek büyük meselelerde, pek büyük davada,.." Buradaki vasıfları açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

- Pek büyük bir vazifede pek büyük bir vazifedar,…, pek büyük meselelerde, pek büyük davada: Üstat Hazretleri Kur’ân'ın vazifesi hakkında şöyle buyuruyor:

"… Zira Kur’an’ın vazife-i asliyesi, daire-i rububiyetin kemalât ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir."(1)

Bu ifadeler aynen Kur’ânı tebliğ etmekle görevli olan Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) de vazifeleridir. Yani, onun (asm) vazifesi insanlara Allah’ı tanıtmak, ona iman ve ibadet etmelerini, Kur’ân ahlâkıyla ahlâklanıp her türlü kötülükten uzak kalmalarını tebliğ etmektir. Bundan daha büyük bir vazife, daha büyük bir dâva düşünülemez.

- Pek büyük bir haysiyetle: Habib-i Kibriya Efendimizin (asm) ahir zaman peygamberi olması, kâinatın onun nurundan yaratılması, Allah’a iman, marifet, muhabbet ve mehafet konularında herkesten daha ileri bulunması, mi’raç mucizesine sadece onun mazhar olması gibi hususlar, onun (asm) pek büyük bir haysiyet sahibi olduğunu gösterir.

- Pek büyük emniyete muhtaç bir halde, pek büyük bir cemaatte: Resulullah Efendimiz (asm) tevhid davasını bütün müşriklere tebliğ ettiği için bütün şirk ehlini karşısına almıştı; bunun içindir ki, pek büyük bir emniyete muhtaçtı.

- Pek büyük bir husumet karşısında: Davasını hiçbir tereddüt göstermeden ilan ve tebliğ etmekle, bütün bu düşmanların husumetini üzerine çekmişti.

İslâmiyet'in ilk yıllarında müşriklerin İslâm'a karşı düşmanlığı ve hücumu şiddetli idi. Peygamber Efendimizin (asm) şahsına, ailesine ve sahabelerine karşı şiddetli ve dayanılmaz eza ve cefalar yapıldı. Başta amcası olmak üzere en yakınları ve Kureyş'in en ileri gelenleri ona düşman idiler.

1) bk. Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...