Risale-i Nur dersleri sırasında izahat yapılmalı mı? Bunun ölçüsü ne olmalıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İşin ehli olup Risaleleri bulandırmadan izahatta bulunan ehli ilmin yaptığı izahat faydadan hâli değildir. Çünkü önemli olan insanların anlayıp istifade etmesidir. Tabi her şeyde ifrat ve aşırılık iyi değil. Karşımızdaki muhatapların durumuna ve ders yapanın istidat ve kabiliyetine göre izah tarzı değişebilir. Hiç izah etmemekte uygun değil; çok izah yapıp okunan cümleyi unutmak veya unutturmakta iyi değildir. Çok fazla mutaassıp olmaya gerek yok...

Esas olan, Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinin, Üstadın meslek ve meşrebini muhafaza ederek bize kadar getirdikleri metodu uygulamaktır. Ancak bunun yanın da farklı kabiliyetteki kişilerin yapmış oldukları izahlar da, Risalelerin ruhunu muhafaza edilmek şartıyla ve muhatapların seviyelerine göre kabul görülebilir.

Risaleleri okurken, yerine göre yapılabilen makul izahlar faydalı olur kanaatindeyiz. Muhatabın teveccühü ders yapanın metodunu belirleyecektir. Bu noktadan dersi yapanlar ne kadar kendilerini iyi yetiştirmişlerse istifade de o şekilde artacaktır. Risaleyi her okuyanın farklı bir metodu olabilir, mühim olan dinleyicileri yormadan ona bir iman zevki yaşattırmaktır.

Bediüzzaman Hazretlerinin muhatapları o esnada özel ilgi ve alakayla yetiştirmeye gayret gösterdiği mümtaz talebelerdir. Ancak şu an itibariyle her sınıf halktan rislelerle muhataplar olduğundan, bu kişilerin durumuna göre yerler tespit edilmeli ve yine kişilerin eğitim seviyelerine uygun misaller verilmelidir.

Aşağıda konuyla alakalı olarak Konferans Risalesi'nden aldığımız pasajı da istifadeli olur düşüncesiyle size takdim ediyoruz:

"Okunan Türkçe veya Arapça bir risâlenin izahı, başka bir risâlede varsa, onu getirip okuyor. Risâle-i Nur'daki gayet ince nükteleri derk eden basîretli âlimler de der ki: Bir âlimin yüksek bir ilmi olabilir, fakat Risâle-i Nur'u cemaate okurken tafsilâta girişip eski malûmâtlarıyla açıklarsa, bu izahâtı, Risâle-i Nur'un beyân ettiği asrımızın fehmine uygun ve ihtiyacına tam cevap veren hakikatlerin anlaşılmasında ve tesirâtında ve Risâle-i Nur'un mahiyetinin derkinde bir perde olabilir. Bunun için, bâzı lûgatların mânâlarını söyleyerek aynen okumak daha müessir ve daha efdaldir."

"İstanbul Üniversitesindeki kardeşlerimiz de böyle okuyorlar. Biz de hulâsaten deriz ki: Risâle-i Nur, gayet fasîh ve vecîzdir. Sözün kıymeti îcâzındadır, kısalığındadır. Bir mesele-i imâniye ve Kur'âniye umuma ders verilirken, mücmel olarak tedrisinde daha fazla istifâza ve istifâde vardır." (1)

(1) bk. Sözler, Konferans.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...