Risale-i Nur kıyamete kadar geçerli tek müceddit midir? Bir daha müceddit gelmeyecek midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımızın; "Risâle-i Nur, bu asrı ve gelecek asırları tenvir edecek olan bir mu'cize-i Kur'âniyedir."(1) ifadesinden anlaşılıyor ki, Üstad'dan, dolayısı ile Risalelerden sonra başka bir müceddit gelmeyecektir.

Temsilde hata olmasın, nasıl ki, Peygamber Efendimiz (asv)'den sonra, başka bir nebi gelmiyor ve onun getirdiği mesaj bütün asırlara yetiyor. Kur'an bir külli rehber olarak bütün asırları aydınlatıyor. Aynen öyle de Kur'an'ın bir tefsiri olan Risalelerden sonra bir müceddidin gelmesinden ziyade, Risalelerin, Kur'an'dan alınan mesajları anlaşılacaktır.

Nitekim Üstad'ın doğumundan bu yana yüz otuz beş seneyi aşkın bir zaman geçtiği halde, İslam dünyasında yeni bir çığır açıp ve herkesin, "bu bir müceddidir" diyeceği bir şahıs yoktur. Belki Risaleler, İslam dünyası tarafından henüz yeni yeni duyulmakta ve okunmaktadır.

Şüphesiz bu bizim kanaatimizdir; farklı düşünenlere de saygı duymak gerektiğini de ifade etmek isteriz.

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Emirdağ Hayatı

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

adnanerarslan
Sayın editör külliyatta onlarca yerde 1 asır sonra zülumatı tam dağıtacak olan büyük müceddidden bahsediliyor hatta onun 3 görevinden en önemlisi 1.görevinin geniş dairede olacağı ve dolayısıyle geç tanınacağından bahsediliyor.külliyatta bahsedilen herşey yaşanıyor madem bu bahisler de olacak demekki neden cevablarınızı risale-i nurda geçtiği gibi vermiyorsunuz.Selam ve dua ile
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Yanlışımızı düzeltmek için, "birinci görevinin geniş dairede olacağı" şeklinde geçen ifadeler hangi risalede geçiyorsa, bize gönderseniz daha çok seviniriz. 
Halbuki bütün Külliyat'ta "birinci görevinin dar dairede ve iman hizmetinde olacağı" ifade edilmektedir; ikinci ve üçüncü görevi geniş dairede olacaktır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mustafa kayapalı
Hadiste her yüz senede bir Cenab-ı Hakkın müceddit göndereceği ifade buyruluyor. Bu asır istisna edilmediğine göre neye dayanarak böyle bir hüküm çıkarılabiliyor doğrusu anlamadım. Aydınlatırsanız memnun olurum.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Her canlı doğar büyür ve ölür kaidesince toplumsal yapılarda doğar büyür ve ölür. İnsanlığın sosyal yapısı kemal ile ölüm arasında bir seviyeye doğru evrilmiş doğal olarak çok farklı bir içtihat ve tecdide ihtiyaç kalmamıştır. Yani yeni bir müceddide ihtiyaç duyacak bir sosyal yapı oluşmayacak kanaatindeyiz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi

Emirdağ Lâhikası -1'de ve Sikke-i Tasdik-i Gaybi Mecmualarında geçen 
"Vallah, ezelden bunu ben eyledim ezber
Risale-in Nur'dur vallah o son müceddid-i ekber
Yüzlerce sened, hem nice yüzlerce işaret
Eyler bu mukaddes koca davaya şehadet"
ifadeleri te'vile ihtiyaç bırakmıyor. Üstad'ımızın Şualar'da dediği gibi "Napolyon'un dediği gibi, 'Bana tevili kabil olmayan bir cümle getiriniz, sizi onunla idam edeyim.' " Aynı zamanda "Üstad ahirzamanın büyük Mehdisi midir?" Sorusuna yazdığım Üstad'ımızın Mualla Talebelerinin sözlerine bakılması istifadeli olur kanaatindeyim. Selam ve dua ile.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...