"Asırlara göre şeriatler değişir." Bu cümleyi izah eder misiniz, asırlar denilmesinin hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada geçen "asır" yüz yıl manasında değil, bir devrelik zaman, bir dönem, bir merhale manasında kullanılmıştır.

İnsanlığın içtimai ve kültürel hayatı basitten mükemmele doğru değişerek ve gelişerek tekemmül ediyor. Bu yüzden bir dönemde gayet lüzumlu ve geçerli olan bir âdet, bir hüküm veya bir kanun, başka bir dönemde lüzumsuz ve geçersiz olabiliyor.

Nasıl ki insan, bebeklik dönemindeki elbiselerini çocukluk döneminde giyemiyor ise, aynı şekilde ilk insan dönemindeki içtimai hayatın basit kaideleri ile sonraki karmaşık ve gelişmiş olan içtimai düzeni idare etmek de mümkün değildir.

Bu sebeple Allah değişen içtimai hayatın seviye ve inkişafına göre farklı şeriatlar gönderiyor. Tabii burada şeriatın iman, ibadet ve ahlak kısmı değişmiyor, değişen sadece insanların içtimai, kültürel ve siyasi hayatı ile alakalı düsturlardır.

İnsanlık belli bir kıvama, belli bir kemale ve belli bir içtimai seviyeye gelince, artık farklı şeriatlara farklı peygamberlere ihtiyaç kalmıyor. Bu durumda son peygamber, son şeriat ile gönderiliyor. Bundan sonra ortaya çıkacak ufak tefek teferruat ve ihtiyaçlar da mezhep ve içtihatlarla hallediliyor. Yeni bir dine, yeni bir şeriata, yeni bir peygambere ihtiyaç kalmıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...