"Maddiye ve maneviye olan nev-i beşerdeki nizamatın, hem de hasiyet-i aklın kuvvetiyle taht-ı tasarrufuna alınan çok envaın ahvaline verildiği intizamatın merkezi ve madeni" nasıl nübüvvet-i mutlakanın burhanı oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Görüyorsun ki, maddiye ve maneviye olan nev-i beşerdeki nizamatın, hem de hasiyet-i aklın kuvvetiyle taht-ı tasarrufuna alınan çok envaın ahvaline verildiği intizamatın merkezi ve madeni hükmünde olan nübüvvet-i mutlakanın burhanı, insanın hayvaniyetten üç noktada olan terakkisidir." (Muhakemat, Üçüncü Makale / Unsuru'l-Akide, İkinci Maksat)

İnsanlık aleminde maddi olsun manevi olsun düzeni, sistemi ve medeni yaşamı tesis etme ve ahlaki ilkeleri belirleme konusunda, dinlerin dolayısı ile de peygamberlerin çok büyük bir etkisi bulunuyor. Kısaca insanlık aleminden dini ve peygamberleri çıkardığın zaman, ortada ne insanlık ne de medeniyet kalır.

Evet, insanlık, manevi yönden, ruhsal açıdan medeniyeti peygamberlerden almış ve terakki etmiştir. Ne zaman ki insanlık, peygamberlerin getirdiği manevi medeniyet derslerinden uzak durmuş ise tedenni etmiş, zalimleşmiş ve cahilleşmiştir.

Bu durumda peygamberlik kurumunun insanlık için ne kadar önemli ne kadar gerçek ve ne kadar hak olduğunun bir ispatı niteliğindedir.

Ayrıca her bir peygamber göstermiş olduğu mucizelerle teknoloji ve bilimin gelişmesinde önemli bir rol model olmuş ve insanların medeni yaşamında kilometre taşları hükmüne geçmiştir.

Örneğin ilk gemi Nuh (as)’ın eli ile yapılmış ve denizlerden istifade etmenin önü bu yolla açılmıştır. Bu sebeple denizcilerin piri Nuh (as) olmuş.

İlk demiri yoğuran ve işleyen Davud (a.s) ilk saati yapan Yusuf (as) vs... peygamberler eli ile insanlığa hediye edilen bu gelişmeler, insanlığın gelişiminde ve medeni yaşamında önemli birer ipuçları olmuşlardır.

Sonuç olarak, bütün bu gelişmeler ve örnekler, nübüvvetin hakkaniyetine işaret etme konusunda yani nübüvvet-i mutlakanın burhanı olma noktasında somut birer delildirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...