Risale-i Nur okuyan herkes Risale-i Nur talebesi midir? Bir insan hem tarikattan hem Risale-i Nur hizmetinden olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da talebe olmanın şartlarını ve özelliklerini beyan etmiştir. Bu şartları üzerinde gösteren herkes Nur talebesidir:

"Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin."(1)

Bunun yanında beş vakit namazı kılmak ve ardından tesbihatı yapmak ve büyük günahları işlememek talebeliğin zaruri şartlardır. Bu şartları yaparsak inşallah Nur talebesi vasfını kazanırız.

İkinci sorunuz olan "Hem tarikat hem Nur hizmeti aynı anda olabilir mi?" meselesine iki açıdan bakmak gerekir.

Birisi ilk defa Risale-i Nurları tanıyıp daha sonra başka kaynaklara yönelenler.

Bu tarz hareket edenlere Üstad Hazretleri şu ifadeleri kullanıyor:

"Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur'un dâiresi hâricinde nur aramamalı ve aramaz. Eğer ararsa, Risale-i Nur'un penceresinden ışık veren mânevî güneşe bedel bir lâmbayı bulur, belki güneşi kaybeder."(2)

İkincisi, eskiden başka bir meslekte olup daha sonra Risale-i Nurları tanıyanlardır ki, bunların eski mesleklerini Risale-i Nurlarla beraber muhafaza etmesinde bir sakınca yoktur.

Üstad Hazretleri bu hususa şu şekilde işaret ediyor:

"Dâireye girmeden evvel bulduğu şeyhi, her fert o şeyhini, mürşidini, dâirede dahi muhâfaza edebilir. Fakat şeyhi olmayan, dâireye girdikten sonra, ancak dâire içinde mürşid arayabilir. Hem Risaletü'n-Nur'un velâyet-i kübrâ olan sırr-ı verâset-i Nübüvvet feyzini veren ders-i hakâik dâiresindeki ilm-i hakikat dahi dâire hâricindeki tarikatlere ihtiyaç bırakmaz. Meğer tarikati yanlış anlayıp, güzel rüyalar, hayaller, nur ve zevklere müptelâ ve âhiret faziletinden ayrı olan dünyevî ve hevesî zevkleri arzulayan ve merciiyet makamını isteyen nefisperestler ola..."(3)

Üçüncü soruya cevap: Risale-i Nurlar mal-i umumidir ve herkese ekmek ve su gibi ihtiyaçtır. Bu yüzden hangi meşrepten olursa olsun herkes Risale-i Nurlara ve onun beyan ettiği iman hakikatlerine muhtaçtır. Farklı meslek ve meşrepten olmak Risale-i Nurlardan istifade etmeye engel olmamalıdır. Zira Risale-i Nurlar tahkiki iman dersini veriyor, özel bir ders ya da meslek talim ettirmiyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas

(2) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, On Birinci Nükte.

(3) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...