"Mesleğim haktır veya daha güzeldir, demeye hakkın var. Yalnız hak benim mesleğimdir, demeye hakkın yoktur." Bu cümlelerin izahını yapar mısınız; tüm cemaat ve tarikatlar için de geçerli midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her Müslüman, İslam ve ehlisünnet dairesinde olmak kaydı ile kendi mizacına ve fıtri haline yatkın ve münasip bir meslek, meşrep ve mezhep seçme hakkına sahiptir. İslam bu genişliği ve zenginliği Müslümanlara sunmuştur. Bu manaya işaret eden Peygamber Efendimiz (asm)'in şu hadisi rivayet edilmiştir:

“Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır.”

Burada meslek ve meşreplerin farklılığı, kolaylık ve Müslümanların rahatı içindir. Malum, herkesin bir kalıba, bir mizaca girmesi mümkün değildir. Bu yüzden, İslam farklı mizaç ve karakterde olan insanları bir kalıbın içine girmeye zorlamamış, bilakis herkese uygun yolları ve meslekleri içtihat ve yorum yolu ile Müslümanlara sunmuştur. Yoksa her meslek ve meşrep sahibi bir diğerini inkar etsin, yabani baksın, niza çıkarsın diye sunulmamıştır.

Üstad, bu hakikati veciz bir şekilde ifade etmiştir:

“Sen mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit, 'Mesleğim haktır veya daha güzeldir.' demeye hakkın var. Fakat 'Yalnız hak benim mesleğimdir.' demeye hakkın yoktur..”(1)

Bu prensiple, Müslümanlar içinde farklı hak olan meslek ve meşrep sahiplerinin kardeşlik ve birlik manasını bozacak adımlardan ve davranışlardan kaçınılması gerektiğine vurgu yapılmıştır. İnsan, fıtraten kendine uygun olan fikri ya da meslek ve meşrebi ciddi sever ve onun revacını ister. Bu da hakkıdır. Kimse sevme ya da revac verme diyemez, dese fıtrata zıt olur.

Ama kendi meslek ve meşrebimi sevmem ve revac vermem, başka meslek ve meşrepleri inkar etmemi ya da kötülememi gerektirmez. Başkalarını kötülemeden de kendi meşrebimi sever ve revac verebilirim, güzelliğini ve kemalini yayabilirim.

Herkes kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket edip diğerlerine ilişmezse, bunda bir problem olmadığı gibi, rahmet olduğunu bile söyleyebiliriz.

Bu ifadeler Ehl-i sünnet ve'l-cemaate dahil olan tüm tarik, meşrep ve cemaatler için geçerlidir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi İkinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

HAKANN
daha güzeldir demekle yanlız hak benim demek arasında ne farklar var açarmısınız
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Yalnız benimki hak demekte diğerlerinin yanlış olduğuna bir ima bulunmakta. Ama hepsi güzel olmakla birlikte benimki daha güzel demekte bir sakınca ve gizli bir ima yoktur. Çünkü insan kendi mesleğini en güzel kabul etmeden o meslekte gidemez. Yani diğeri daha güzel ama ben burada gidiyorum demek insanın fıtratına pek uymuyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...