"Has kardeşleri birbirine karşı meşrep veya fikir ihtilafıyla bir soğukluk vermek için..." Aynı hizmette meşreb ve fikir ihtilafı nasıl olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meşrep; kelime olarak bir kimsenin yaratılışında bulunan huy, yaratılış, tabiat, mizaç, karakter gibi anlamlara geliyor.

Yani meşrep aynı meslek içindeki hizipleşmelerdir. Mesela, Nurculuk bir meslektir; Nurculuğun içindeki ayrı ayrı gruplar da birer meşrep oluyorlar. Okuyucular ve Yazıcılar gibi...

Bu noktadan bakıldığında aynı meslek ve meşrep içerisinde hizmet ederlerse de insanlar arasında farklılık ve fıtrata konan değişiklik vardır ve olmalıdır. Aynı şekilde bir meşrep içerisinde olan herkes aynı fikirde de olamaz ve olmamalıdır. Çünkü ihtilaflar fikri ve mizaçtan olursa, vücudun azaları gibi cemaati zenginleştirir.

Bu gruplar ihlas ve uhuvvet düsturlarına riayet edip, birbirlerini yıkıcı anlamda tenkit etmezler, birbirlerini sevip birbirlerine saygı duyarlarsa; o zaman meşrep fıtri ve güzel bir şey oluyor, şayet birbirlerini inkar edip birbirlerine adavet beslerlerse, o zaman meşrep kavramı menfileşip, niza ve ihtilafı doğuran zararlı bir kavram haline dönüşür.

Meşrepleşmek özü itibarı ile fıtri ve müspet bir davranış şeklidir, bu, insanların yaratılışından gelen bir durumdur, tıpkı mezheplerin zenginlik ve rahmet olması gibi...

Aynı ana babadan olan iki kardeşin huyu suyu birbirine uymazken, milyonlarca insanı bir huyda bir karakterde bir meşrepte birleştirmek, fıtrata meydan okumak anlamı taşır ve gerçekçi değildir. Allah her insanı ayrı bir alem ayrı bir dünya olarak yaratmış ve farklılıkları o insanların kimliğini oluşturuyor. Bu kimliği yok sayıp, herkesi bir kalıp içine sokmak mümkün değildir.

O halde yapılacak tek şey farklılıkları bir çatı altında toplayacak bir üst kimlik oluşturmak ve herkesin bu üst kimliğe ve kurallarına uymasını sağlamaktır. Üst kimlik ne kadar fıtri, geniş ve kuşatıcı olursa birlik ve beraberlik ruhu da o nispette güçlü ve sağlam olur.

Üst kimlik Nurculuk mesleğidir; kuralları da ihlas ve uhuvvet prensipleridir. Kim üst kimliğe ve kurallarına uymaz ise, manen büyük bir vebal ve zarar içine düşer ve ahiretini de zedeler.

İlave bilgi için tıklayınız:

- İSLAM DAİRESİNDEKİ MESLEK VE MEŞREPLER.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...