Risale-i Nur talebeleri evliya mıdır ya da bu asrın en hayırlıları mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Risale-i Nur'u bir yıl anlayarak ve kabul ederek okuyan zamanın mühim ve hakikatli bir alimi olduğu gibi, kırk senede elde edilen velayet makamını kırk dakikada istidadı olana verebilir."(1)

Allah indinde kimin makbul kimin veli olduğu bilinmediğinden böyle bir genellemeye gitmek, yanlış olabilir. Ayrıca nur talebeleri için genel kaide Üstadımızın şu ifadeleri olmalıdır:

" ÜÇÜNCÜ FIKRA: Sen, ey riyakâr nefsim! 'Dine hizmet ettim.' diye gururlanma.
اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ * sırrınca, müzekkâ olmadığın için, belki sen kendini o recül-ü fâcir bilmelisin. Hizmetini, ubûdiyetini, geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i fıtrat ve farize-i hilkat ve netice-i san’at bil, ucüb ve riyadan kurtul."
(2)

Risale-i Nurlar, kabiliyeti şimşek gibi olan birisine bir anda, yani kırk dakikalık bir derste velayet makamını verebilir. Yanlış anlaşılmasın, Risale-i Nurları her dinleyen her okuyan birden velayet makamına çıkıyor demek değildir. Sadece kabiliyeti, samimiyeti ve ihlası buna müsait olan birisini, tarikatta olduğu gibi uzun manevi seyirlere ihtiyaç bırakmadan, bir anda velayet derecesine çıkarır demektir.

Ama herkes Risale-i Nurların bu harika meziyetini kendi üzerinde izhar edecek diye bir kural da bulunmuyor. Risale-i Nur kırk dakikada velayeti kazandıracak bir meziyete sahiptir, ama herkes bu meziyetten eşit bir şekilde istifade edemeyebilir.

Ayrıca "Nur talebeleri evliyadır ve asrının en hayırlılarıdır." gibi ifadeler, diğer meslek ve meşreplerin rekabet damarını olumsuz yönde etkileyeceği için, bu ifadelerden uzak durmak en güzelidir. Kalbi haller bize gaybi olduğundan, Allah katında kimin veli kimin hayırlı olduğunu biz bilemeyiz.

Hatta tevazu açısından Nur talebeleri kendilerini en alt makamda bilmeli, nefislerini daima kusurlu görmeleri gerekiyor. Bu asır enaniyet asrı olduğu için, makamla dava ile hizmet edilmez, mahviyet ve tevazu ile hizmet gerekiyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a, Bir Kısım Kardeşlerime Hususi Bir Mektup.
(2) bk. Sözler, Yirmi Altıncı söz, Hatime.
* “Muhakkak ki Allah, bu dini fâcir adamla da teyid ve takviye eder.” (Buhari, Cihad: 182, Meğâzî: 38, Kader: 5; Müslim, İmân: 178; İbn-i Mâce, Fiten: 35; Dârimî, Siyer: 73; Müsned, 2:309, 5:45).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...