"Risale-i Nur yüzünde irade-i âmme, inâyet-i hâssa, iltifatını tevafuk zarfıyla ihsan edilmiş. Elbette tevafuka dair tafsilât, tasvirat, fiilî teşekküratın bir nev'idir ve sevincin ve minnettarlığın heyecanlı tereşşuhatıdır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Risale-i Nur yüzünde irade-i âmme, inâyet-i hâssa, iltifatını tevafuk zarfıyla ihsan edilmiş. Elbette tevafuka dair tafsilât, tasvirat, fiilî teşekküratın bir nev'idir ve sevincin ve minnettarlığın heyecanlı tereşşuhatıdır. Kusura bakılmaz. Evet, böyle bir zâtın iltifatını gösteren maddî kırk para ihsanına karşı kırk bin teşekkür edilse israf değil."(1)

Buradaki “irade-i âmme, inâyet-i hâssa” ibarelerini Üstad Hazretleri şu ifadeler izah ediyor:

"Hem madem tevafukta bir inâyet-i hâssa ve iltifat-ı rahmanî Risale-i Nur'a karşı tezahür etmiş, o iltifata karşı hiss-i şükran ve memnuniyet ve müteşekkirâne sevinç ne kadar ifratkârâne de olsa israf olamaz."(2)

Yani Risale-i Nurların üzerinde harika bir şekilde görünen tevafuk kerametleri, Allah’ın Risale-i Nurlar üstündeki rıza ve iltifatının bir işareti, birer alameti hükmündedir. İrade-i amme, Allah’ın külli iradesini temsil ediyor. Risale-i Nurlar üstünde tezahür etmesi ise, Onun Risale-i Nurlardan razı olduğuna kinayedir. Zaten inayet-i hassa (özel iltifat) ibaresi, açık ve net bir şekilde bu tabirin izahı ve açılımı hükmündedir.

Özet olarak Allah, tevafuk kerametleri ile Risale-i Nurlardan razı olduğunu okuyucularına ve müellifine zahir bir şekilde ilan ediyor, manasını çıkarmıştır Üstadımız.

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (39. Mektup)
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...