"Ahmed Nazif'in bu defa çok meşgaleler içinde yazdığı, yalnız On Dokuzuncu Mektub'ta tevafukatının mecmuu,.." Buradaki 9833 adet tevafuk, neyin tevafukudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Latîf bir tevafuk: Ahmed Nazif’in bu defa çok meşgaleler içinde yazdığı, yalnız On Dokuzuncu Mektupta tevafukatın mecmuu, dokuz bin sekiz yüz otuz üç adede bâliğ olduğunu gördük. O Mektuptaki mu’cizat-ı Ahmediyenin (a.s.m.) bir kerametidir diye hükmettik." (Kastamonu Lâhikası, 135.Mektup)

Bu tevafukat muhtelif şekillerde olabilir. Ekser tevafuklar; Kur'an ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kelimelerinde ve bu kelimelerin farklı tevafukatından meydana gelmiştir. Ayrıca elifler tevafukatı vardır. Burada da yine yazılışında bir tevafukatın varlığına dikkat çekilmektedir.

Yirmi Sekizinci Mektub'tan aldığımız aşağıdaki pasaj da bu noktada bizi aydınlatmaktadır:

"O zâhirî inâyet hakkında demiştik: Yazdığımız risalelerde, Kur'ân kelimesi ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kelimesinde öyle bir derece tevafukat görünüyor; hiçbir şüphe bırakmıyor ki, bir kast ile tanzim edilip muvazi bir vaziyet verilir."

"Kast ve irade ise bizlerin olmadığına delilimiz, üç dört sene sonra muttali olduğumuzdur. Öyleyse, bu kast ve irade, bir inâyet eseri olarak gaybîdir. Sırf i'câz-ı Kur'ân ve i'câz-ı Ahmediyeyi te'yid suretinde ve iki kelimede tevafuk suretinde o garib vaziyet verilmiştir."

"Bu iki kelimenim mübarekiyeti, i'caz-ı Kur'ân ve mu'cizat-ı Ahmediyeye bir hâtem-i tasdik olmakla beraber, sair misil kelimeleri dahi, ekseriyet-i azîme ile tevafuka mazhar etmişler. Fakat onlar birer sayfaya mahsus; şu iki kelime, bir iki risalenin umumunda ve ekser risalelerde görünüyor. Fakat mükerrer demişiz: Bu tevafukun aslı, sair kitaplarda da çok bulunabilir; ama kast ve irade-i âliyeyi gösterecek bu derece garâbette değildir." (1)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...