Risale-i Nur'daki sistem, kıyamete kadar geçerli olacak bir sistem midir, yoksa ileride yeni bir sistem gelebilir mi? Bu konuda bilgilendirir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurlar ahir zamanın beklenen son müceddididir.

Müceddid; İslâm'ı, cahiliyyenin bütün unsurlarından temizleyen, sonra da mümkün olduğu kadar onu safi olarak, olduğu gibi hayata iade eden demektir. Müceddid, cahiliyye ile anlaşmak ve uzlaşmaktan uzak durur ve her ne kadar önemsiz olursa olsun, cahiliyyenin hiç bir izinin İslâm'ın herhangi bir kısmına yerleşmesine izin vermez.

Nasıl Peygamber Efendimiz (asv) şahsı itibariyle hayatta olmadığı halde, onun nübüvvet misyonu ümmetinin alimleri tarafından devam ettiriliyor ise, aynı şekilde Üstad Hazretlerinin şahsı olmadığı halde onun iman ve mürşitlik hizmeti talebeleri ve cemaati tarafından devam ettiriliyor ve ettirilecektir. Bir cihetle onun müceddidlik vazifesini, şahs-ı manevisini temsil eden cemaati kıyamete kadar devam ettirecektir.

Şayet iman hizmeti değişir, şartlar tamamen yeni bir mürşidi iktiza eder hale gelirse, o zaman yeni mürşit ve yeni müceddid manası gerekir. Yoksa insanlığın tekamül kanunu gereğince son kamil dönemini yaşadığı şu günümüzde, yeni şartların oluşması ve yeni mürşidi iktiza etmesi mümkün görünmüyor. İnsanlığın son demlerini yaşadığına dair çok hadis ve emareler vardır. Nasıl insanlık tekamül edip son peygamber kıvamına gelmiş ise, aynı şekilde insanlık son mürşit ve müceddit manasına da gelmiştir.

İmam Azam’ın bin iki yüz yıl önce yaptığı fıkhi irşadat nasıl hayatiyetini ve önemini halen devam ettiriyor ise, İmam Nursi’nin yaptığı irşadatın da ta kıyamete kadar devam etmesi ve başka müceddidlere ihtiyaç bırakmaması gayet makuldür.

İrşadın sadece şahsa endekslenmesi doğru değildir. Şahıslar gelip geçer ama eserler kalıcıdır. Bu kalıcı eserleri tatbik eden insanlar da her dönemde çoklukla bulunur.

Özet olarak, ahir zamanı bir dönem olarak görmek gerekiyor. Ahir zamanda küfür ve inkar nasıl son kıvamına gelmiş ise, aynı şekilde buna mukabele edecek müceddidlik de en son ve en kamil manada olması zaruridir. En son ve en kamil bir müceddid ise hayatın ve dünyanın mührü ve hatimesi hükmündedir. Nasıl Peygamberimiz (asv) nübüvvet silsilesinin son halkası ve hatimesi ise, ahir zaman müceddidi de bu silsilenin son halkası ve en son temsilcisidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...