Risale-i Nurların, Kur'an'ın malı olması ne anlama geliyor, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'un, Kur’an’ın malı olmasını, bir kaç cihetle değerlendirebiliriz.

Birincisi; Risale-i Nurlar, Kur’an’ın hakikatli ve manevi bir tefsiri olmasından dolayı, Risale-i Nurlarda ne kadar meziyet ve güzellikler varsa, bu güzellik ve meziyetlerin hepsi Kur’an'dan süzülüp gelmiştir. İşte Risale-i Nur ve ondaki meziyet ve güzellikler Kur’an’ın malıdır. Yani o güzelliklerin sahibi Kur'andır.

İkincisi; Risale-i Nurlar sair meslekler gibi hususiyet kesbetmiyor. Bir cemaate veya gruba mal edilemez; Kur’ân’ın malıdır. Kur'an gibi bir okyanusun derinliğinden gelen cevherlere sahip olduğundan, bir beşer "Risalelerin sahibi benim" diyemez. Risale-i Nur, Kur’an’ın umumiyetini ve külliyetini yansıtan bir tefsirdir. Kur’an nasıl bütün Müslümanların ortak bir değeri, ortak bir çatısı ise, onun manevi ve külliyetli bir tefsiri olan Risale-i Nurlar da, bütün Müslümanların istifade etmesi gereken umumi ve külliyetli bir tefsiridir denilebilir. Her meslek ve meşrep sahibi, Risale-i Nurlara, Kur’an’ın evrensel bir pırıltısı nazarı ile sahip çıkabilir demektir.

Netice olarak, çok değerli bir malın çok zengin ve şerefli bir sahibi olmalıdır. İşte Risaleler de çok değerli bir hazine gibi olup, onun sahibi ancak hakikatler itibariyle çok zengin ve şerefli olan Kur'an olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mustafa kayapalı
Diğer tefsirler için de aynı şeyler söylenemez mi? Onlar da Kurandan süzülüp gelmişlerdir. Onlara da niçin Kuranın malı denmesin?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Elbette denilebilir. Risale-i Nurun farkı bu asra hitap eden bir ilaç olmasıdır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Meselâ Elmalılı'nın yazdığı Hak Dini Kur'ân Dili Tefsiri için ne Müellifi ne de bir âlim Kur'ân'ın malıdır dediği vâki değildir. Misal olarak İbn-i Kesit tefsiri.. Ömer Nasuhi Bilmen tefsiri.. Seyyid Kutup tefsiri.. Mevdudi tefsiri.. vb. Bu şekilde yazdığı eserler Müelliflerinin ismiyle anılıyor.. Demek ki onların eserleri için Kur'ân'ın malı tabiri kullanılmıyor. Hiç Risale-i Nur için Said Nursî'nin tefsiri deniyor mu? Ben hiç denk gelmedim.. Bu bağlamda konuyu açar mısınız? Bu tabir Risale-i Nur'a has değil midir? Cevap verirseniz sevinirim..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Risale-i Nur bir mesleğin etkisi ile yazılmış bir tefsir olmadığı için daha evrensel daha Kur'anidir denilebilir. Ama diğer tefsirlerde Kur'an dan nebaen ediyor. Bu yüzden diğer tefsirleri ötekileştirmek uygun değildir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Benim dediğim diğer tefsirler ötekileştirmek değildi ki siz "Ama diğer tefsirlerde Kur'an dan nebaen ediyor. Bu yüzden diğer tefsirleri ötekileştirmek uygun değildir." dediniz.. O tefsirler için "Kur'ân Malı" ifadesi kullanılmıyor.. Ve onları da okudum.. öyle bir şey ne kendi kitaplarında ne de başkaları tarafından izafe edimemiş.. Onun için benim şahsî kanaatim RİSALE-İ NUR eserleri KUR'ÂN-I KERÎM'DEN NEBEÂN eden ve VEHBÎ bir ilim ile yazdırıldığından KUR'ÂN MALI ifadesi uygun düşüyor.. Mehmed Âkif Ersoy, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyid Kutub vb. Şahısların ifadelerini de paylaşabilirim.. Onlar da Risale-i Nur'un Vehbi olduğunu belirtiyorlar.. Halbuki o tefsirler kesbidir.. Dediklerimde hata var mı? Doğru mu düşünüyorum? Cevap verirseniz sevinirim.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Dedikleriniz doğru ve güzel ama vehbi tefsirler sadece Risale-i Nurdan ibaret değil birde kesbi tefsirler her ne kadar vehbi tefsirler gibi etkili olmasalar da onlarda sonuçta Kur'an'ın zahiri mallarıdır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...