Risale-i Nur´un tebliğ tarzı insanların yaşına göre farklılık gösterir mi? Örneğin yaşlı insanlara nasıl anlatılmalıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tebliğ, İslam'da farz bir vazifedir. Tebliğ etmenin en önemli kural ve metodu ise, doğru zamanda, doğru mekanda ve doğru şahıslara, doğru hakikatleri bildirmektir. Bunlara dikkat edilmez ise, tebliğ faydadan çok zarar getirir.

Doğru zaman: Bir insan bir iş ile meşgul ise, tebliğin doğru zamanı değil demektir. Mesela, memurun yoğun iş hengamında varıp, dini kitap okumak yanlıştır. Zira seni dinleyecek zamanı yoktur. Öyle ise hakikatleri tebliğ etmenin doğru zamanını tespit etmek gerekir.

Doğru Mekan: Mümkün ise uygun ve münasip mekanlarda tebliğ etmek gerekir. Bir memurun ofisi, bir amelenin inşaatı, bir öğrencinin dersliği, hakikatlerin tebliği için uygun mekanlar sayılmazlar. Yanlış anlaşılmasın, ideal mekanlar değil demektir, yoksa zaman ve zemin müsait olduğunda, okumakta ve anlatmakta bir sakınca olmaz.

Doğru Şahıs: Her şahıs hakikatlerin tebliği için doğru kişidir, lakin bunun iyi ayarlanıp iyi bir halet-i ruhiyede yapılması gerekir. Bir insanın bütün his ve duyguları kapalı olduğu bir anda tebliğ doğru olmaz, onun müsait olduğu bir anı gözlemek gerekir. O zaman tebliğ daha tesirli daha mükemmel olur.

Çok genç birisinin yaşlı bir şahsa amirane ve nasihane tavır alması tebliğ açısından tesirsiz olabilir. Lakin tevazu ve saygılı bir yaklaşım ile yaşlı kimselere de bir şeyler anlatılabilir. Yani genç birisin yaşlı birisine bütünü ile tebliğ etmesi yanlıştır, demek, doğru bir bakış açısı olmadığı kanaatindeyiz.

Doğru Hakikat: Tebliğ vasıtasının doğru seçilmesi. Bu zamanın ilcaat ve gereklerine uygun olmayan kitap ve eserler ile tebliğe başlamak yanlış olur. Dine yabani olan birisine menkıbe ve cehennem ahvalinden bahseden kitaplardan okumak yanlış olur, hatta belki ters teper. Hatta Risale-i Nur'un parçalarından okurken bile, konu tercihini iyi yapmak gerekir.

Bu şartlar olgunlaşmış ve iyi kalibre edilmiş ise yaşlı, genç ayrımı yapmaksızın tebliğ her Müslüman’a farzdır, terki caiz olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...