Risalelerde, esmâ-i hüsnânın insanlar üzerindeki tecellisi ve tezahürü nasıl anlatılmaktadır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan mahlukat içinde Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını tartıp ölçecek geniş mahiyete sahip tek mahluktur. İnsan sahip olmuş olduğu his ve cihazlar sayesinde Allah’ın bütün isimlerini tartıp ölçebilir.

Mesela midenin açlık hissi ile Rezzak ismini, tat alma duyusu ile Allah’ın Kerem ve Muhsin ismini, cüzi iradesi ile Allah’ın külli irade sıfatını, cüzi ilmi ile Allah’ın sonsuz ilim sıfatını bilebilir. Demek insanın mahiyetindeki her bir cihaz ve duygu aynı zamanda Allah’ın isimlerine açılan birer kapı, birer pencere hükmündedirler.

İşte insanın bu geniş mahiyetinde duygular suretinde tecelli eden sanat ve nakışlar Allah’ın isimlerinin birer tecellisi, birer tezahürüdür. Göz, kulak, dil, kalp, ruh, akıl ve buna benzer sayısız hissiyat ve duyguların hepsi Allah’ın isim ve sıfatlarının birer nakışları, birer tezahürleri şeklindedir.

Üstad Hazretleri bu hakikate şu şekilde işaret ediyor:

"Üçüncü vecih aynadarlık ise: İnsan, üstünde nakışları görünen esmâ-i İlâhiyeye aynadarlık eder. Otuz İkinci Sözün Üçüncü Mevkıfının başında bir nebze izah edilen insanın mahiyet-i câmiasında nakışları zâhir olan yetmişten ziyade esmâ vardır. Meselâ, yaratılışından Sâni, Hâlık ismini ve hüsn-ü takviminden Rahmân ve Rahîm isimlerini ve hüsn-ü terbiyesinden Kerîm, Lâtif isimlerini, ve hâkezâ, bütün âzâ ve âlâtıyla, cihazat ve cevahiriyle, letâif ve mâneviyâtıyla, havas ve hissiyatıyla ayrı ayrı esmânın ayrı ayrı nakışlarını gösteriyor. Demek nasıl esmâda bir İsm-i Âzam var; öyle de, o esmânın nukuşunda dahi bir nakş-ı âzam var ki, o da insandır."(1)

Risale-i Nur vermiş olduğu tahkiki iman dersi ile bu tecelli ve nakışları insanlara gösterip okutuyor.

Tezahürün diğer bir yönü ise o isimlerin gereği ile amel etmektir. Mesela bir insan işlerinde adil olursa Allah’ın Adl ismini üstünde gösterip ilan etmiş olur. Fakir fukaraya karşı cömert olursa Allah’ın Kerem ve Muhsin isimlerini göstermiş olur vesaire.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Otuz Birinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...