Risalelerde sıkça geçen "şefkat" ve "refet" kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Re’fet: Kelime olarak acıma, esirgeme, lütuf ve merhamet anlamlarına gelir.

Şefkat: Başkasının kederiyle alâkalanmak, acıyarak sevme; yardıma, sevgiye muhtaç olanlara karşılıksız olarak merhamet ve sevgiyle yardıma koşmak; karşılıksız, sâfi, ivazsız sevgi beslemek gibi manalara gelmektedir.

Şefkat daha genel bir ifade iken, re’fet biraz daha hususi bir ifadedir.

Re’fet kelimesi Kur’an da iki yerde geçiyor.

"Sonra bunların ardından peş peşe peygamberlerimizi gönderdik. Özellikle Meryem’in oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik, kendisine İncil’i verdik ve ona uyanların kalplerine bir şefkat, bir merhamet yerleştirdik. Uydurdukları ruhbanlığı ise biz kendilerine farz kılmadık, lâkin Allah’ın rızasına nail olmak için kendileri icad ettiler. Kaldı ki ona gereği gibi de riâyet etmediler. Biz de onlardan iman edenlere mükâfatlarını verdik, onların çoğu ise büsbütün yoldan çıkmışlardır." (Hadid, 57/27)

"Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun." (Nur, 24/2)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...