Risalelerde sıkça geçen "şefkat" ve "refet" kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Re’fet: Kelime olarak acıma, esirgeme, lütuf ve merhamet manalarına gelir.

Şefkat: Başkasının kederiyle alâkadar olmak, acıyarak sevmek; yardıma ve sevgiye muhtaç olanlara karşılıksız olarak merhamet ve sevgiyle yardıma koşmak; karşılıksız, sâfi, ivazsız sevgi beslemek gibi manalara gelmektedir.

Şefkat daha umumî bir ifade iken, re’fet biraz daha hususîdir.

Bir âyet-i Kerimede Allah’ın re’feti şöyle nazara verilir:

"Sonra bunların ardından peş peşe peygamberlerimizi gönderdik. Özellikle Meryem’in oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik, kendisine İncil’i verdik ve ona uyanların kalplerine bir şefkat, bir merhamet yerleştirdik..." (Hadid, 57/27)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...