Risaleleri gazete gibi ve anlamadan okursak, sevap kazanır mıyız? Bunda bir sakınca var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, okumakta şüphesiz ki menfaat ve sevap vardır. Lakin okumanın keyfiyet ve dereceleri çekirdekten ağaca kadar muhteliftir. Hiç anlamadan okuyan birisi de sevap kazanır çok mükemmel bir şekilde anlayarak okuyan da sevap kazanır, lakin birisinin sevabı bir iken diğerinki bindir, milyondur, kıyasa gelmez.

İkincisi, "Gazete gibi okumayın" diyen bizzat Üstad Hazretlerinin kendisidir. Öyle ise Risale-i Nurları vird ve cevşen gibi anlamadan okumak yerine, anlayarak okumalıyız ki, bütün latife ve duygularımız tam istifade edebilsin. Üstad Hazretleri bu hususa şu şekilde işaret ediyor:

"Hem iman yalnız ilim ile değil; imanda çok letâifin hisseleri var. Nasıl ki, bir yemek mideye girse, o yemek muhtelif âsâba, muhtelif bir surette inkısam edip tevzi olunuyor. İlimle gelen mesâil-i imaniye dahi, akıl midesine girdikten sonra, derecâta göre ruh, kalb, sır, nefis, ve hâkezâ, letâif kendine göre birer hisse alır, masseder. Eğer onların hissesi olmazsa noksandır."(1)

Akıl midesi insanın manevi cesedinin beslenmesinde ve gelişip büyümesinde tıpkı maddi cesetteki mide gibidir. Mide olmasa ceset de olmaz. Aynı şekilde akıl olmaz ise diğer hisler de bir işe yaramaz. Bu yüzden insandaki manevi aza ve hislerin terakki ve tekemmülünde ilim ve akıl temel ölçüdür. İnsanı geliştiren ve büyüten anlamak ve tefekkürdür. Ama çok okuyup çok anlamak en güzel olanıdır. Yanlış anlaşılmasın, "anlamıyorsan okumayı terk et" demiyoruz; ama anlamak yolunda mücadele içinde olursak daha verimli ve daha hızlı yol kat ederiz.

Üçüncüsü, bazıları Risale-i Nurları vird ve cevşen gibi görüp, münazara ve mütalaa üstünde pek durmuyorlar. Bu da insanın manevi değişmesinde ve gelişmesinde önemli bir engeldir. Risale-i Nur mesleğinin en önemli unsuru tefekkürdür. Tefekkür ise anlamak ve anladığını hazmetmek üzerine tesis edilmiş bir sistemdir. Öyle ise hem her gün okuyacağız ve okuduğumuzu da anlamaya gayret edeceğiz. Anlamak yolunda tahkik ehli olacağız, yani sürekli tetkik ve araştırma içinde olacağız. Anlamadığımız bir yer varsa, tecrübeli ağabeylerle oraları mütalaa ve müzakere edeceğiz, bizim bu site gibi internet hizmeti veren yerlerden soracağız.

Özet olarak, okumak elbette güzel ve faydalıdır, lakin okuduğumuzu anlamak ve onun üstünde müzakere ve mütalaa etmek daha güzel ve daha faydalıdır. İnsanı değiştiren çok okumak değil, okuduğunu anlamak ve hazmetmektir. Hayatımızdaki değişim, akıl midesinde manaların hazmedilmesi ile başlar. Yoksa Risale-i Nurları vird ve zikir makamında okumak, mütalaa ve müzakereden uzak bir sığlıkla meşgul olmak çok az netice verdirir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...