"Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir." Burada insanlarla birlikte cinler de kastediliyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BİRİNCİ SUAL: Hazret-i Hızır Aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise, niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar?"

"Elcevap: Hayattadır. Fakat merâtib-i hayat beştir. O, ikinci mertebededir. Bu sebepten, bazı ulema hayatında şüphe etmişler."

"Birinci tabaka-i hayat: Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir..."(1)

Açıkçası bu cümlede, cinlerin kapsam içine alınıp alınmadığına dair bir emare, bir işaret bulunmuyor. Lakin Kur’an’ın, birçok âyette "insanlar ve cinleri" beraber zikretmesi, her ikisinin de imtihanla mükellef olması, cinlerin de bu cümle kapsamı içinde olması gerektiğini akla getiriyor.

Cinler her ne kadar insana nispeten daha latif bir fıtrata malik olmuş olsa da onlarda imtihan gereği mukayyet varlıklardır. Mesela, mele-i alaya çıkamamaları ve gaybe muttali olamamaları buna güzel bir örnektir.

(1) bk. Mektubat, Birinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Lazgin
" İkinci Tabaka-i Hayat: Hazret-i Hızır ve İlyas Aleyhimesselâm'ın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler." Cinler de aynı anda çok yerde olabilir o vakit ikinci hayat mertebesinde diyebilir miyiz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Olabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin

Kanaatimce üstad cin ve meleklerin hayat tabakalarına hiç değinmemiş birinci mektupta. 

Mesala cinler bizim hayat tabakamizda değiller çünkü bir vakitte çok yerlerde olabilir. Bu konuda bizden daha serbestler. İkinci tabakada da değiller. Çünkü Hz. Hızır ve Hz. İlyas aleyhimesselam yeme-icmeye mecbur değiller. İstedikleri vakit yerler. Cinler ise yeme-icmeye muhtaçtir. Bu konuda bizim gibi mukayyettirler. Yani birinci mektupta zikredilen hayat mertebelerinden farklı bir mertebedeler kanaatindeyim. Gene en doğrusunu Allah bilir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

"Bir derece serbest" ifadesine istinaden olabilir demekteyiz. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...