"Ruh-u insanî, değil yalnız bekà ile belki ebedü’l-âbâd ile alâkadar olmak lâzım gelir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Değil yalnız bekà ile” ifadesinden şu dersi alıyoruz:

Nevilerdeki bütün kanunlar gibi bir kanun-u emrî olan ruh da beka ile alâkadardır. Ancak bu alâkadarlık şu dünya hayatının ötesinde bir bekayı gerektirir. Zira, insan ruhunu hem nev’ilerdeki kanunlardan hem de diğer hayvanların ruhlarından ayıran çok önemli bir özellik, o ruha cüzi irade verilmesiyle insanın bu dünyada bir imtihana tabi tutulmuş olmasıdır. Son nefesine kadar bu dünya imtihanında “ebedü’l-âbâd” namına meyveler veren insan ruhu, elbette o ebediyet yurduna göçecek ve "hizmetlerinin mükâfatını" görecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...