"Cennet-âbâd olan saadet-i uhreviyeden nazar-ı aklın temaşası için sekiz kapı, iki pencere açılır." Buradaki sekiz kapı ve iki pencereyi nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Umum fünunun gösterdiği intizamın şehadetiyle ve hikmetin istikrâ-i tâmmının irşadıyla ve cevher-i insaniyetin remziyle ve âmâl-i beşerin tenâhisizliğinin imâsıyla, yevm ve sene gibi çok envâda olan birer nevi kıyamet-i mükerrerenin telmihiyle ve adem-i abesiyetin delâletiyle ve hikmet-i ezeliyenin telvihiyle ve rahmet-i bîpâyân-ı İlâhiyenin işaretiyle ve Nebiyy-i Sadıkın lisan-ı tasrihiyle ve Kur'ân-ı Mu'cizin hidayetiyle, Cennet-âbâd olan saadet-i uhreviyeden nazar-ı aklın temaşası için sekiz kapı, iki pencere açılır."(1)

“... Nebiyy-i Sadıkın lisan-ı tasrihiyle ve Kur'ân-ı Mu'cizin hidayetiyle,..” kısmına kadar olan yer, ahiretin ispatına işaret eden sekiz kapıya delalet ediyor. Bu işaretler daha ziyade ahiretin akli delilleridir. Tafsilatı Onuncu Söz'de beyan ediliyor.

“Nebiyy-i Sadıkın lisan-ı tasrihiyle ve Kur'ân-ı Mu'cizin hidayetiyle, “ kısmı ise ahiret hayatının ispatı husussunda akla açılan iki külli pencere hükmündedir. Ahiret hayatının en büyük vesikası ve ispat penceresi; Allah ve resulüdür.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale, Beşinci Mesele.

İlave bilgi için tıklayınız:

Onuncu Söz ile ilgili soru-cevap ve cümle açıklamaları.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...