"Cennet-âbâd olan saadet-i uhreviyeden nazar-ı aklın temaşası için sekiz kapı, iki pencere açılır." Buradaki “sekiz kapı ve iki pencere”yi nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Umum fünunun gösterdiği intizamın şehadetiyle ve hikmetin istikrâ-i tâmmının irşadıyla ve cevher-i insaniyetin remziyle ve âmâl-i beşerin tenâhisizliğinin imâsıyla, yevm ve sene gibi çok envâda olan birer nevi kıyamet-i mükerrerenin telmihiyle ve adem-i abesiyetin delâletiyle ve hikmet-i ezeliyenin telvihiyle ve rahmet-i bîpâyân-ı İlâhiyenin işaretiyle ve Nebiyy-i Sadıkın lisan-ı tasrihiyle ve Kur'ân-ı Mu'cizin hidayetiyle, cennet-âbâd olan saadet-i uhreviyeden nazar-ı aklın temaşası için sekiz kapı, iki pencere açılır."(1)

“... Nebiyy-i Sadıkın lisan-ı tasrihiyle ve Kur'ân-ı Mu'cizin hidayetiyle,..” kısmına kadar olan yer, ahiretin ispatına işaret eden sekiz kapıya delalet ediyor. Bu işaretler daha ziyade ahiretin akli delilleridir. Tafsilatı Onuncu Söz ve Yirmi Dokuzuncu Söz'de beyan ediliyor.

"Nebiyy-i Sadıkın lisan-ı tasrihiyle ve Kur'ân-ı Mu'cizin hidayetiyle," kısmı ise, ahiret hayatının ispatı hususunda akla açılan iki külli pencere hükmündedir. Ahiret hayatının en büyük vesikası ve ispat penceresi; Allah ve Resulüdür.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale, (Unsuru'l-Hakikat), On İkinci Mukaddime.

İlgili ders videosu için tıklayınız:
- Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (20. Bölüm).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...