"Ruh'un libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasip bir gılaf-ı latifi ve bir beden-i misalisi vardır. Öyle ise mevt hengamında bütün bütün çıplak olmaz. Yuvasından çıkar, beden-i misalisini giyer..." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu mevzuyu daha iyi anlamak için, şöyle bir misal vermek mümkündür:

Cesedimizi bir eve, ruhumuzu da evde oturan bir insana benzetebiliriz. Evinde oturan kişi çıplak olarak oturmaz. Cesedine uygun ve evin duvarları gibi sert olmayan, daha yumuşak bir elbisesi vardır üzerinde.

Aynen öyle de cesed, ruh'un elbisesi değil, belki ruhun evi gibidir. Dolayısı ile ruha daha yakın ve ceset gibi kesif, maddi olmayan bir elbise ile beden evinde ikamet etmektedir ruhumuz.

Zaten Üstad, ruhun tanımını yaparken:

"Ruh; zîhayat, zîşuur, nurânî vücud-u haricî giydirilmiş, câmi' hakikattar, külliyet kesb etmeye müstaid bir kanun-u emrîdir. "(1)

Bu "vücudu harici" ifadesini, "ruhun elbisesi" olarak da anlamak mümkündür.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

akbel

Evde oturan insanın elbisesi üzerindedir, çıkarken giymiyorki. 'yuvasından çıkar beden-i misalisini giyer' deniyor. Hem kendi suretinde midir?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

İki şekilde anlaşılalbilir:
Birincisi: Misali elbise ruhtan ayrı olmayan ve ruhun bir parçası olup, bedenden çıkarken, onunla çıkması, çıplak olmadığı anlamında giymek tabiri kullanılmış.
İkincisi: Ruh'un mahiyetine uygun farklı elbiseler vardır. Bizim dışarı çıkarken ayrıca üzerimize bir şey almamız -pardesü- gibi, ruh da ayrıca dışarıya uygun elbiselerini giyer, anlamı vardır.
Elbiseler insan vücuduna şekil olarak benzediği gibi,  insan libası da görünüm ve şekil olarak benzeyebilir. Ama mahiyet itibarıyla farklıdır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
tesviyeci
Selamünaleyküm.Bu dünyada hayvanlar da aslında çıplaktır.Ama onların üstünde fıtrı elbiseleri vardır.O yüzden biz onların çıplaklıklarını yadırgamayız.Bir şekilde hayvanların avret mahalleri örtünmüş ve üstündeki elbiselerde onları dünyada birçok etkiden koruyacak şekildedir.Soğuktan sıcaktan düşmanlardan koruduğu gibi.İnsanın ise bu dünyada fıtrı elbisesi yok.Hayvan ve bitki ürünlerini kullanarak örtünmeyi sağlar.Ahirette ise insana ona münasip(Ya azap verecek yada lezzet verecek)fıtri elbisesi olması gerekir.Bu elbise ise insanın burada kazandığı sevap ve günah cihetiyle farklılık gösterir.Hatta cennet ehlinin elbisesi 70 çeşit zevki tattıracak şekilde olduğu rivayetlerden anlaşılıyor.Demek ki berzahta,mahşerde,ahirette kazandığı sevap ve günaha uygun bir fıtrı elbisesi olması ve büsbütün çıplak olmaması yaradılış hikmetine uygundur.Selam ve dualarla.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...