Ruh için kullanılan; "Tedrici ceset libasını değiştiriyor." ifadesi ile "Ceset ruhun libası değil." ifadesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Orada öyle görünüyor ki; Üstad ilk defa cesedin dağılıp toplandığını/hücrelerin ölüp dirildiğini ifade ederken,

“Mevt ile bütün bütün çıplak olmak dahi ruhun bekasına tesir etmez ve mahiyetini de bozmaz.”(1)

diyor ve bu manaya uygun olarak, libas misalini veriyor ve

“Yalnız müddet-i hayatta tedricî cesed libasını değiştiriyor.” diyor.

Burada bu misali vermekle beraber, âdeta şöyle diyor: “Cesed için ruhun libası misalini verdiysem de bu konunun anlaşılmasına yönelik konunun bir cihetidir. Yoksa gerçek anlamda cesed ruhun libası mesabesinde bile değildir. Çünkü, libas örtüsü bulunduğu varlığa biraz yapışık durur. Halbuki, ruh ile cesed arasında böyle bir bağımlılık ilişkisi de yoktur.”

Cesed yokken de ruh vardır. Bu nedenle ruh ile cesed arasında olsa olsa bir sâkin ile mesken, bir ikamet eden ile yuva ilişkisi olabilir gerçeğine vurgu yapmak istemiştir. Bunu ifade etmek için de: “Öyle ise ruh, onun ile kaim değildir. Belki ruh, binefsihi kaim ve hâkim olduğundan; cesed istediği gibi dağılıp toplansın, ruhun istiklaliyetine halel vermez.” diyor ve ardından da “Belki cesed, ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil.” diye de konuya açıklık getiriyor.

Özetlersek: Ruh ile cesed arasındaki ilişkiyi iki şekilde düşünmek mümkündür:

Birisi: Cesedin ruha bir libas gibi olması. Diğeri ise: cesedin ruha bir yuva gibi olması. İlk misal, herkesin anlayabileceği açık bir misaldir. İkinci misal ise, tahkik mesleğinde önemli bir gerçeğin adresidir.

Mesela, güçlü bir adamı tanıtmak için: “Bu adam bir kaplandır, kaplan!” “Hayır, hayır o bir aslandır, aslan!” deseniz; bu misallerin ikisi de doğrudur. Önemli olan adamın gücüne işaret etmektir. Ancak ikinci misal gerçeğe daha uygundur.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...