"Rüya üç nevidir. İkisi, tabir-i Kur’ân’la, اَضْغَاثُ اَحْلاَمٍ'da dahildir, tabire değmiyor. Mânâsı varsa da ehemmiyeti yok..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rüya üç çeşittir. İkisi günlük hâdiselerin ya da elem verici vakıaların tesiri ile görülen rüyalardır ki, bu rüyalar Kur’an’ın ifadesi ile "edgâsü ahlâm" yani "karışık rüyalar" olup tabire değmiyorlar.

Tabiî afetler, savaşlar, trafik kazaları, işkence, iş kazaları, saldırıya uğrama, âni gelişen hastalıklar, yakın akrabaların vefatı gibi hâdiselerden insan ziyadesiyle müteessir olur. Hayal zaman zaman bu hâdiseleri tahattur ederek yani hatıra getirerek insan üzerindeki tesirini sürdürür. Çoğu zaman da kişinin rüyasına gelir.

Ama sadık ve sâlih rüyaların dinî yönden bir kıymeti, hakikati bir beşaret ciheti vardır.

Bu hususta varid olan hadis-i şeriflerden bazılarını takdim edelim:

Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle demişti:

"Benden sonra, nübüvvetten sadece mübeşşirat (müjdeciler) kalacaktır!" Yanındakiler sordu: "Mübeşşirat da nedir?" "Salih rüyadır." diye cevap verdi."

Muvatta'ın rivayetinde şu ziyade var: "Salih rüyayı salih kişi görür veya ona gösterilir." (1)

Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:

"Zaman yaklaşınca, mü’minin rüyası, neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen mü’minin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüz’ünden bir cüzdür."

Buharî'nin rivayetinde şu ziyade var: "Nübüvvetten cüz’ olan şey yalan olamaz."(2)

Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor: "Rasulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

"Rüya üç kısımdır: Biri Allah'tan bir müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz hoşuna giden bir rüya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın."(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Buhari, Tabir, 5; Muvatta, Rüya 3, (2, 957); Ebu Davud, Edeb 96,(5017).
(2) bk. Buhari, Tabir 26; Muslim, Rüya 8, (2263); Tirmizi, Rüya 1, (2271); Ebu Davud, Edeb 96, (5019).
(3) bk. Buhari, Tabir 2, 10; Muslim, Rüya 10; (2266); Muvatta, Rüya 1, (2, 956).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...