"Hakikatli bir rüya-yı hayaliye" mefhumunu izah eder misiniz? Rüya ile hayal ifadesi bir arada geçince anlaşılması zor oluyor.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela şunu ifade edelim, sadık ve salih rüyaların dinî açıdan bir kıymeti, hakikati ve beşaret ciheti vardır.

Kur’an’ın ifadesi ile “edğas-ı ahlâm” diye tabir edilen karışık rüyalardır ki, bu rüyalar gündelik hâdiselerin tesiri ile görüldükleri için, tâbire değmezler, bir hakikatleri de yoktur.

Bu hususu te’yid eden hadislerden bazılarını takdim edelim:

Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdu:

"Benden sonra, nübüvvetten sadece mübeşşirat (müjdeciler) kalacaktır!" Yanındakiler sordu: "Mübeşşirat da nedir?" "Salih rüyadır." diye cevap verdi." Muvatta'nın rivayetinde şu ziyade var: "Salih rüyayı salih kişi görür veya ona gösterilir."(1)

Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:

"Zaman yaklaşınca, müminin rüyası, neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen müminin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür." Buhari'nin rivayetinde şu ziyade var: "Nübüvvetten cüz olan şey yalan olamaz."(2)

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Rasulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

"Rüya üç kısımdır: Biri Allah'tan bir müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz hoşuna giden bir rüya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse, onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın."(3)

Risale-i Nur'da bahsedilen rüyalar bu kabil rüyalardır, yani “mübeşşirat” denilen rüyalardır. Üstadımızın “Hakikatli bir rüya-yı hayaliye” ifadesi, rüyanın uzunluğuna kinaye ve ifade san’atı açısından hayalî bir hikâyeye benzetiyor. Yoksa bizim anladığımız mânada, aslı-esası olmayan bir hayalden bahsetmiyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Buhari, Tabir, 5; Muvatta, Rüya 3, (2, 957); Ebu Davud, Edeb 96,(5017).
(2) bk. Buhari, Ta'bir 26; Muslim, rüya 8, (2263); Tirmizi, rüya 1, (2271); Ebu Davud, Edeb 96, (5019).
(3) bk. Buhari, Tabir 2, 10; Muslim, Rüya 10; (2266); Muvatta, Rüya 1, (2, 956).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...