"Sadaka-i makbule hükmündeki vesile-i def’-i bela bu suretle gizlendiğinden, bir buçuk milyar lira zarara vesile olan bu bela fırsat buldu, geldi denilebilir.” Burada bahsedilen "bela" ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki "bir buçuk milyar zarar"dan maksat; o zamanki dinsizlikten beslenen anarşik olaylar ve bunun iktisadi ve siyasi neticeleri olabilir. Nitekim daha sonraki askeri darbeler hep bu anarşizm bahane edilerek yapılmış ve ülkeye maddi ve manevi milyarlarca lira zararlar verilmiştir.

Halbuki iman hakikatlerini neşreden Risale-i Nurlar serbest bırakılsa, hatta devlet politikası haline getirilse idi, belki Türkiye hem siyasi hem de iktisadi açıdan çok farklı bir yerde ve güçte olacaktı. 1960, 1970, 1980 yıllarındaki o dehşetli anarşik hadisler ve onların neticesinde yapılan askeri ihtilaller -Allah bilir- belki vuku bulmayacaktı.

Buradaki bela, maddi ve manevi anarşizm olan dinsizlik fikri ve bunların menfi siyasi ve iktisadi sonuçlarıdır, diyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...