"Sadece bir eserden faydalanmak hatadır. Çünkü müellifi beşer olduğu için hataları olabilir ve vardır ve bu hatalar onu takip edenler tarafından kabul görür." Sadece Risalelere müracaat etmemizi yanlış bulan iyi niyetli birine nasıl cevap verebiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam dinini bir ağaca benzetecek olursak, kökü ve esası imandır. Gövdesi ve meyveleri ise sair kısımlarıdır. Nasıl ağaç köksüz olamaz, gövde ve meyvesiz de olamaz. Kök; gövde ve meyveler içindir. Kuru ve meyvesiz kök olmaz, ama tatlı ve taravetli bir meyve de sağlam bir kökten çıkar. Yani her ikisi bir birini tamamlayan unsurlardır. Biri birisiz olamaz.

Yine İslam’ı bir binaya benzetecek olursak; bu binanın temeli, esasatı imandır. Katları, daireleri ve odaları ise diğer İslami ilimlerdir. Nasıl temel tek başına yaşamak için kafi değildir. Onun üstüne katlar ve daireler yapmak lazımdır. Aynı şekilde kat ve daireler de temelsiz, havada duramayacaklarına göre, onların altına sağlam bir temel lazımdır. Temelsiz bina, binasız temel mümkün değildir.

Zaten her müminin farzları yerine getirecek kadar diğer ilimlerden öğrenmesi farzdır. Onun dışında dinde ne kadar derinleşirse o kadar iyidir. Ama bu zamanın şartları, dinde derinleşmeye pek imkan vermediği için, asıl meselemiz, diğer zaruri kısımlar hariç, iman üzerinde yoğunlaşmak ve bu hakikatleri muhtaç gönüllere ulaştırmak olmalıdır. Bunun haricinde kalan vaktimizi hadis, fıkıh, kelam gibi ilimlere ayırmak ve onları talim etmek güzeldir.

Risale-i Nur; hadis ve fıkıh kitapları olmadığına göre, bize lazım olacak fıkhi bilgileri elbette fıkıh kitaplarından öğreneceğiz. Buna karşı çıkmak ve okumamak tam bir çelişki olur. İmanını sağlam bir şekilde elde eden birisi, sağlam bir ibadet etmek için ibadetin kaidelerini sağlam kaynaklardan öğrenmesi zaruridir.

İman ilimleri ile diğer ilimler arasında bir fark vardır; o da şudur; iman ilimleri ekmek ve su gibidir. Sürekli ihtiyaçtır. Her daim meşguliyet ister, tazelenmek ister. Diğer ilimler ise, bir kez öğrenmek kafidir. Ancak takılır ya da unutursan, bir daha bakarsın. Onun için ikisini muhalifmiş gibi kıyaslamak yanlıştır.

"Bu eserler bana yeterdir." diyenlere bir şey diyemediğimiz gibi, "Bu eser bana kifâyet etmez." diyenlere de bir şey demek doğru değildir. Herkesin ihtiyâcı bir olmayabilir. Herkes, her türlü kitabı okuyabilir.

Sokaklarda başıboş dolaşıp, küfür bataklığına doğru gidenlerle ilgilenecek ve onlara imanlarını kurtaracak eserler okutacak insanlara ihtiyaç vardır. Bu eserler, ne olursa olsun, kimin olursa olsun fark etmez. Yeter ki, imanlarının kurtulmasına vesile olsun... Çünkü zaman, iman kurtarma zamanıdır. Üstad'ın önerisine gelince;

"Kat'î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risaletü'n-Nur'dadır. Evet, on beş sene yerine on beş haftada, Risaletü'n-Nur o yolu kestirir, imân-ı hakikîye îsal eder."

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (48. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Vbdestabe
iman ilimleri ilgili herhangi bir kitapın risaleinur gibi akılları kalpleri ikna edecek derecede oldugunu biliyor. bundan dolayı üstadımızın demek istedigi iman ilimleri ile ilgili sair kitaplara ihtayaç yoktur. yoksa sünneti ögrenmek için resulullaha benzemek içinde elbette hadis siyer vss kitaplar olmalıdır mesela bizim burda büyük bir alim var kendisi her ilmi okumuş güneydoguda tilloda şu anda risalei nurun futuhatı için çalışıyor onun şu sözü sanırım herşeyi ifade ediyor ihyaı iman için risalei nur ihyayı din için imam gazali ihyayı ulumuddin bu ikisini kapan adam artık kamil manada bir mümin olabilir. şu anda tilloda sarf ve nahiv ilmini ögreniyorum risalei nurla o kadar güzel gidiyorki anlatamam. kısacası iman temel ama daireler olmasa sıvalar olmasa manasız olur onun için hem risale hemde sair ilimler okunmalı... iman kuvvettir. risale bizi öyle kuvvetleştiriyorki en agır en zor amelleri dahi yapabiliyoruz. editör abilerimiz harika cevap vermişler allah ilminizi artırsın bizleride sizin gibilerden eylesin
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Byalig
bence farklı kitaplar okunup mukayese edilmeli tek bir kitapla olmaz kelam ilminde o kadar farklı konular var ki sadece imanın 6 şartından ibaret değil yani bidatlar yanlış telakkiler... Aklınıza güveniyorsanız kafam karışmaz diyorsanız farklı kitaplarda okuyun tabi ki bence bu .
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...