Sathi baktırmak ve tebeî nazar arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sathi bakış, bir şeyi derinlemesine incelemeden onu üstünkörü geçiştirmek, yüzeysel bakış demektir.

Tebeî bakışta ise, kişinin bütün fikrini asıl maksadına hasretmesi ve bütün himmetini ona sarf etmesi sebebiyle sair meselelere alaka duymaması söz konusudur. Bunlar birbiriyle yakından alakalıdır. Kanaatimce, bunların temelinde insan nefsinin dünyaya, menfaate, sefahete odaklanması yatar. Ve şeytan böyle bir insanın gafletine kuvvet verir ve onu rahatlıkla aldatır.

Üstad Hazretlerinin Re’fet Ağabeye yazdığı bir mektubunda mana-yı ismiyle, mâna-yı harfinin farkını anlatmak için verdiği misalde güzelce açıklandığı gibi, camdan bakmakla cama bakmak birbirinden çok farklıdır. İnsan, pencereden dışarıyı seyrederken asıl nazarı dış âlemedir, cama tebeî olarak, sathi bir nazarla bakmış olur. Ama bizzat camı incelediğinde bu defa cam asıl, dış âlem tebeî olur.

Bu misalden hareketle diyebiliriz ki, insan bütün himmetini dünyaya sarf ettiğinde onun için ahiret meseleleri sathi ve tebeî kalır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Kelimelerden maksat mana-yı harfî, mana-yı ismî, niyet, nazardır." Üstad'ımızın kırk sene ömründe, otuz sene tahsilinde öğrendim dediği bu dört kelime hakkında geniş malumat verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...