Sathî baktırmak ve tebeî nazar arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sathî bakış, bir şeyi derinlemesine incelemeden onu üstünkörü geçiştirmek demektir.

Tebeî bakışta ise, kişinin bütün fikrini asıl maksadına hasretmesi ve bütün himmetini ona sarf etmesi sebebiyle sair meselelere alâka duymaması söz konusudur. Bunlar birbiriyle yakından alâkalıdır. Kanaatimce, bunların temelinde insan nefsinin dünyaya, menfaate, sefahete odaklanması yatar. Ve şeytan böyle bir insanın gafletine kuvvet verir ve onu rahatlıkla aldatır.

Üstad Hazretlerinin Re’fet Ağabeye yazdığı bir mektubunda mâna-yı ismiyle, mâna-yı harfinin farkını anlatmak için verdiği misalde güzelce açıklandığı gibi, camdan bakmakla cama bakmak birbirinden çok farklıdır. İnsan, pencereden dışarıyı seyrederken asıl nazarı dış âlemedir, cama tebeî olarak, sathî bir nazarla bakmış olur. Ama bizzat camı incelediğinde bu defa cam asıl, dış âlem tebeî olur.

Bu misâlden hareketle diyebiliriz ki, insan bütün himmetini dünyaya sarf ettiğinde onun için ahiret meseleleri sathî ve tebeî kalır.

"Nazar" ile ilgili ek bilgi almak için tıklayınız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...