"Sekizinci Hüccet-i İmaniyenin her bir mukaddimesinin sekiz neticesi var. Sekiz mukaddimelerin her birinde, sekiz neticeyi delilleriyle ispat eder." Mukaddeme olarak kastedilen yer neresidir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvelâ; "Sekizinci Hüccet-i İmâniye" tabiri, Asâ-yı Mûsa mecmuasına giren imânî risalelerin sıraları itibariyledir. Bu Münâcat Risalesi, Asâ-yı Mûsa’da sekizinci sıradadır. Bu yüzden, Sekizinci Hüccet-i İmaniye denilmiştir.

İkincisi, mukaddemeden bizim anladığımız mâna, Münacat'ın "Ey..." tabiri ile başlayan ibarelerindeki tevhid ve imana dair ispatlardır. Yani her "Ey..." tabiri ve sonrasındaki deliller imanın ispatı gibidir. Mesela:

Ey Mutasarrıf-ı Fa’âl ve ey Feyyâz-ı Müteâl,"

"Senin vücub-u vücuduna şehadet eden bulut, berk, ra’d, rüzgâr, yağmur, birer birer şehadet ettikleri gibi, heyet-i mecmuasıyla, keyfiyetçe birbirinden uzak, mahiyetçe birbirine muhalif olmakla beraber, birlik, beraberlik, birbiri içine girmek ve birbirinin vazifesine yardım etmek haysiyetiyle, senin vahdetine ve birliğine gayet kuvvetli işaret ederler.”(1)

(1) bk. Şualar, Üçüncü Şua (Münâcât)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...