"Senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mes’ut veya vücut dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar." Cennet dışındaki vücud dairelerinde rahmete mazhar olmak ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S- Pekâlâ, o ebedî ceza hikmete muvafıktır; kabul ettik. Amma merhamet ve şefkat-i İlâhiyeye ne diyorsun?"

"C- Azizim! O kâfir hakkında iki ihtimal var. O kâfir, ya ademe gidecektir veya daimî bir azap içinde mevcut kalacaktır. Vücudun -velev cehennemde olsun- ademden daha hayırlı olduğu vicdanî bir hükümdür. Zira adem, şerr-i mahz olduğu gibi, bütün musibet ve mâsiyetlerin de merciidir. Vücut ise, velev cehennem de olsa, hayr-ı mahzdır. Maahaza, kâfirin meskeni cehennemdir ve ebedî olarak orada kalacaktır."(1)

"Bir zaman -küçüklüğümde- hayalimden sordum: 'Sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini, fakat sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa bâki fakat âdi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin?' dedim. Baktım, ikincisini arzulayıp birincisinden 'ah' çekti. 'Cehennem de olsa beka isterim.' "

Yokluk ve hiçlik, bütün varlık mertebelerine kıyasla (buna cehennem de dâhil) daha elim ve daha acı bir vaziyettir. Bu yüzden Allah, hiçbir varlığı yokluk ve hiçliğe mahkûm etmiyor, varlığı idame ettiriyor. Allah’ın sonsuz merhamet ve şefkati mutlak şer olan yokluğa izin vermiyor.

Hasta, yaşlı ve sıkıntılı bir hayat sürenler bile ölümü değil, yaşamayı arzu ediyor. İstisnai durumlar dışında insanlığın bekaya -velev ki sıkıntı ve meşakkat içinde de olsa- aşk derecesinde meftun olması yine bu inceliğe işaret ediyor.

İnsan "idam edilmek" ve "zor, sıkıntılı, azap içinde bir müebbet hapis cezası" gibi iki teklife muhatap olsa, tevehhüm, his ve heves aldatmamak şartı ile hiç şüphesiz ki asılmaktan, idam edilmektense bir hücrede dahi olsa müebbed bir hapsi tercih edecektir.

"Yok olmak mı, yoksa cehennem de olsa ebedî bir hayat mı?" sualine insanın vicdanı "Cehennem de olsa ebed!.." isterim diye cevap verecektir. Allah da sonsuz merhameti icabı, yokluktan daha ehven olan ebedî cehennemi tercih ediyor.

Dipnotlar:

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 7. Ayet Tefsiri.
(2) bk. Şualar, On Birinci Şua, Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...