"Ehl-i fen ve mektep muallimleri Asa-yı Musa’ya şiddetle muhtaç oldukları gibi..." Hafız ve hocaların Zülfikar’a şiddetle muhtaç olmaları neden Asa-yı Musa'nın başına alınmış olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Bu acip asırda ehl-i îman, Risale-i Nur’a ve ehl-i fen ve mektep muallimleri Asâ-yı Mûsa’ya şiddetle muhtaç oldukları gibi; hâfızlar ve hocalar dahi Zülfikar’a şiddetle muhtaçtırlar.

Evet, mesela i’câz-ı Kur’âniye bahsindeki ekser âyetlerin medar-ı şüphe ve itiraz olmuş aynı yerlerde, i’câzın lem’aları ve Kur’ân’ın güzel nükteleri ispat edilmiş.

Umum Risale-i Nur Şâkirtleri nâmına;
Said Nursî
(Asâ-yı Musa)

Konuyu burada bahsedilen eserlerin içeriğini analiz etmeye çalışmakla aydınlatmaya çalışmak en isabetli yol olacaktır. Şöyle ki;

Risale-i Nur eseri; zaten baştan başa bu zamanın insanına ve özellikle Müslümanlarına ihtiyaç duydukları konuları içerdiğinden, herkesin ihtiyaç duyduğu bir eser ve külliyattır.

Asay-ı Musa eserinin içeriği: Bu eser de daha çok mektepli dediğimiz ilim ve fennin okutulduğu okulların talebe ve mezunlarına Allah'ın varlığı, birliği ve kafa karıştırıcı bütün iddia ve soruların cevapları yer almaktadır. Bu noktadan ehl-i mektep tamamen bu eserden istifade etmeli, ta istikameti elde etsin ve imanını muhafaza eylesin.

Zülfikâr eserinin içeriği: Başta Kur’an-ı Kerim’in pek çok açıdan mucize oluşunun ele alındığı Yirmi Beşinci Söz ve Hz. Peygamber’in (a.s.m.) peygamberliğini ispat eden On Dokuzuncu Mektup risaleleri olmak üzere, aynı çerçevede Risale-i Nur’un çeşitli yerlerinde yer alan bölümlerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Üstad Bediüzzaman bu eserinin başında, özellikle hafızlar ve hocaların Zülfikâr’a şiddetle muhtaç olduğunu ifade eder.

Netice; bütün insanlık Risale-i Nur eserlerine, fen ile uğraşan ve inanç olarak tehlikeye düşme ihtimalinde olanlar ise özellikle Asa-yı Musa eserine, din eğitimini almış ve bu yolla şüphe ve vesveselere itilebilecek ilim ehli kişiler de özellikle Zülfikâr eserlerine muhtaçtır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...