"Şemsin feyz-i tecellîsi olan timsali, denizin sathında ve denizin katresinde aynı hüviyeti gösteriyor." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Güneş Akdeniz’e öyle bir hakim ki, Akdeniz’in tamamına ışık vermesi ile Akdeniz’in bir damlasına ışık vermesi güneş açısından eşit kolaylıkta ve eşit rahatlıktadır. "Güneş Akdeniz’in tamamına ışık verirken, fazla mesai yapıyor damlaya ışık verirken az mesai yapıyor." denilemez.

Diğer bir nokta, güneşin yansıması Akdeniz’in tamamında ne ise küçük bir damlasında da odur. Yani güneş koca Akdeniz de nasıl ısı ve ışığını gösteriyorsa, küçücük bir damlasında aynı şekilde gösteriyor demektir. Aradaki tek fark boyut farkıdır.

Allah’ın kainattaki tecellisinde de benzer bir ilişki mevcut. Kainat Akdeniz olurken, küçük bir zerre de damla oluyor. Allah’ın kainattaki tecellisi ile küçük bir atomdaki tecellisi eşit ve aynıdır. Haşa, Allah kainatta fazla tecelli sarf ederken atomda daha az tecelli sarf ediyor değildir.

O, "Ol!.." dedi mi kainat da atom da aynı emirle aynı kudretle olur. Kainatı yaratmakla atomu yaratmak Allah açısından aynı derecede aynı kolaylıktadır. Çünkü sonsuz bir kudrette derece ve mertebe olmadığı gibi, kolaylık ve zorluk da yoktur. Böyle bir kudret için her şeyi yaratmak bir şeyi yaratmak gibidir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...