"Senin vücudunda çalışan zerreler, o münasebâtı bozmamak ve o alâkadarlığı kırmamak için dikkat ediyorlar, öylece ihtiyatla ayaklarını atıyorlar. Sen zâhirî ve bâtınî duygularınla, o zerreler..." Devamıyla açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Senin vücudunda çalışan zerreler, o münasebâtı bozmamak ve o alâkadarlığı kırmamak için dikkat ediyorlar, öylece ihtiyatla ayaklarını atıyorlar. Güya bütün kâinata bakıyorlar, senin münasebâtını kâinatta görüp öyle vaziyet alıyorlar. Sen zâhirî ve bâtınî duygularınla, o zerrelerin o harika vaziyetine göre istifade edersin."(1)

İnsanın fıtratı, hem maddî, hem manevî olarak birbiri ile alakalı ve intizamlı yaratılmıştır. İnsanın bedenindeki her hangi bir organında hastalık olsa, manevî hissiyatını da etkiler. Aynı şekilde manevî bir rahatsızlık da bedenine tesir eder.

Bâtıni duygularımızın, belki maddî zerreler ile direkt bağlantısı olmayabilir; ama sistemin parçaları olmasından dolayı her şeyin, her şeyle direkt ve dolaylı bir alakası vardır.

İnsanın mahiyetinde vazifeli her şeyin birbiri ile alakası olduğu gibi, birbirinin vaziyetinden de istifade ederler. Mesela, ruh, manevî ve latif olmasına rağmen, maddî ve kesif olan bedenin azalarından istifade edebiliyor. Gözün güzel bir manzarayı seyretmesinden ruh da istifade ediyor.

Kâinatın bütünü ile bir parçası arasında sıkı bir bağ, kuvvetli bir alaka, muazzam bir yardımlaşma ve harika bir kucaklaşma var. Bu manada kâinat parçalanması imkânsız bir bütün gibidir. Bir parçanın yanlış bir adımı ya da hamlesi bütün nizamı bozar.

Mesela kanser hücreleri rast gele büyüdüğü ve çoğaldığı için bedenin o muazzam intizamını ve sistemini bozuyor ve ölüme neden oluyor.

Nasıl hücrenin nizamsız bir şekilde hareket etmesi bedeni öldürüyor ise, atomların rastgele ve gayesiz hareket etmesi de kâinatın ölümüne sebebiyet verir. Allah kayyumuyetini bir an çekse, kâinat mahvolur.

Bir hayatın oluşabilmesi için kâinatın ortak ve birlikte hareket etmesi gerekiyor, yoksa hayat olmaz. Yani hayat kâinat fabrikasının birlikte çalışmasının bir neticesidir. Bu da hayata sahip olmak için bütün kâinata sahip olmayı gerektiriyor. Demek küçücük bir karıncanın yaşayabilmesi için bütün kâinatın bir fabrika gibi işlemesi ve çalışması gerekiyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...