"Senin çok antika iki mu’cize-i kudret, müzehânemi tezyin etti." Buradaki "iki kudret mucizesi" nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Re’fet Bey;

"Senin çok antika iki mu’cize-i kudret, müzehânemi tezyin etti. Âdi zannettiğimiz şeylerde ne kadar hârikulâde işler bulunduğunu ihtar ediyorlar, şu On Dokuzuncu Mektupta ikinci, üçüncü cüz’ünde salâvat-ı şerifenin her sahifede birbirine bakması tesadüf işi olamaz. Çünkü tesadüf, onda bir tevafuk eder. Bu ise onda dokuz tevafuk var. Demek, ne şuursuz tesadüfün işi ve ne de benim ve ne de kâtiplerin düşünüşüdür."(1)

On Dokuzuncu Mektup'tan ikinci ve üçüncü cüzündeki salavat-ı şerife yazılarının tevafukla her sayfada birbirine bakması, ilahi bir inayet hükmünde olduğundan, Üstadımızın çok hoşuna gidiyor. Ve yazılan bu cüzlerin antika eserler gibi müzesini süslediğini ifade ediyor. Her insanın değer verdiği şeyler onun için kıymetli ve antikadır. İşte diğer insanlar fani, ehemmiyetsiz ve geçici şeylere ehemmiyet verirken, Üstad gibi ehl-i ahiret zatlar, Allah'ın davasına hizmet edecek baki şeylere kıymet verip, antika sayıyor.

Antika iki mu'cize-i kudret, Refet Ağabeyin yazmış olduğu On Dokuzuncu Mektup'taki ikinci, üçüncü cüzler oluyor. Bu cüzlerdeki salavat-ı şerifeler tevafuklu bir şekilde birbirine baktığı için Risale-i Nur'un makbuliyetine işaret eden harikulade iki keramet niteliğindedir.

Böyle tevafukları tesadüfe havale etmek mümkün değildir. Bu, olsa olsa gaybi bir kasıt ve iradenin işi olabilir. Risale-i Nur'un telif sürecinde bu kabilden çok tevafuklar görülmüş ve Risale-i Nur'un manen ne kadar makbul ve mübarek olduğuna birer karine olmuşlar.

"Demek gaybî bir kast ve iradeyle, umum Sözlerde ve bilhassa On Dokuzuncu Mektup'taki salâvât-ı şerifede harika bir letafeti irade etmiş. O tevafukat ise, gaybî bir kastla derc edilen bir belâgat ve letafetin tereşşuhatıdır."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lahikası, 266. Mektup.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...