"Senin vucudun bin kubbeli bir saraya benzer ki,.." deniyor. Neden "kubbe" örneği verilmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Senin vücudun bin kubbeli harika bir saraya benzer ki, her kubbesinde taşlar, direksiz birbirine baş başa verip muallâkta durdurulmuş. Belki senin vücudun, bin defa bu saraydan daha aciptir. Çünkü, o saray-ı vücudun, daima, kemâl-i intizamla tazelenmektedir."

"Gayet harika olan ruh, kalb ve mânevî letâiften kat-ı nazar, yalnız cesedindeki her bir âzâ, bir kubbeli menzil hükmündedir. Zerreler, o kubbedeki taşlar gibi birbirleriyle kemâl-i muvazene ve intizamla baş başa verip, harika bir bina, fevkalâde bir san'at, göz ve dil gibi acip birer mucize-i kudret gösteriyorlar."(1)

Kubbeli binalarda, her bir taş diğer taşa hem hakim hem mahkumdur. Hakimdir, zira kendisi olmasa bina ayakta duramaz; mahkumdur zira diğer taş olmasa kendisi ayakta ve muallakta duramaz. Bu yüzden kubbeli binalarda her bir taş hem kayyum hem de mahkumdur. Bütün taşlar birbirlerine omuz omuza vermeleri ile ayakta duruyorlar.

Üstad Hazretleri insan vücudunu böyle harika, kubbeli bir binaya benzetiyor. Evet kubbeli binanın taşları nasıl omuz omuza, mükemmel bir dayanışma ve ahenk içinde olmakla ayakta duruyorlar ise, insanın bedeninde çalışan her bir hücre, her bir aza da aynı o taşlar gibi mükemmel bir intizam ve ahenk içerisinde çalışmakla ayakta duruyorlar. O mükemmel intizam ve ahengi ise, Kayyum-u Baki olan Allah tesis ediyor.

Nasıl kubbeli binanın bir taşını çekmekle bina yıkılıyor ise, aynı şekilde insanın bedenindeki bir azayı aradan çeksek, mesela kalbi durdursak, insan ölür. İşte kubbeli bina ile insanın vücudu arasında böyle bir benzerlik olduğu için, insanın bedeni kubbeli binaya benzetilerek anlatılmaya çalışılmıştır.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

nurcu56
Maşaallah.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...