"Şeriat-ı İseviyenin ahkâmını kaldırıp Hıristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden rabıtaları bozarak anarşistliğe ve Ye’cüc ve Me’cüc’e zemin hazır eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Büyük Deccal, şeytanın iğvâsı ve hükmüyle şeriat-ı İseviyenin ahkâmını kaldırıp Hıristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden rabıtaları bozarak anarşistliğe ve Ye’cüc ve Me’cüc’e zemin hazır eder." (Beşinci Şua)

Materyalist cereyan ve bu cereyanın başındaki adamlar (Marks, Lenin, Stalin gibi) Deccalı temsil ederler. Bu cereyanın en büyük darbesi ise, İsevîliğe olmuştur. Bugün Batı insanında dinin bir ağırlığı ve hiç bir değeri kalmamış, insanlar maddeye tapar hâle gelmişlerdir.

Bu da hayat-ı içtimaiyeyi idare eden rabıtaları bozarak, anarşistliğe zemin hazırlamıştır. Anarşizm burada asayiş olarak değil, ahlakî tefessüh ve manevî yönden bozulma manasında kullanılıyor.

Erkeğin erkekle, kadının kadınla evlenmesi, fuhşun artması, aile düzeninin giderek bozulması, cinayetlerin çoğalması, içki ve kumarın yaygınlaşıp normal bir şeymiş gibi görülmesi gibi durumlar, manevî açıdan anarşizmdir. Bu gibi dehşetli fiiller insanlığı çok tehlikeli bir noktaya sevk etmektedir.

Ye’cüc ve Me’cüc; devlet ve iktidarın olmaması, halkın başıboş kalması, devlet ve kanun hâkimiyetinin zaafa uğratılması ile meydana gelen içtimaî ve siyasî keşmekeşlikler manasındadır.

Ye'cüc ve Me'cüc tarihte yaşamış çapulcu iki kavim olup, her zamanda emsallerine rastlanabilir. Bahusus âhir zamanda bunların yeniden ortalığı kasıp kavuracağı, yeryüzünü fesada vereceği anlaşılmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki; Ye'cüc ve Me'cücün anarşiyle çok yakından alakası vardır.

Kur'an'da bahsi geçen Ye'cüc ve Me'cüc kavimlerinin ortalığı kasıp kavurması, her tarafta fesat çıkarması tam bir anarşi tablosu olduğu gibi, hadislerde kıyamet alameti olarak Ye'cüc ve Me'cüc'ün yeniden zuhurunun nazara verilmesi, anarşinin kıyamet alâmetlerinden olduğuna delalet eder.

Üstad Bediüzzaman’ın "ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlu bir dinsizlik" ifadesinden yola çıkarak, bu anarşinin sadece maddî sahada olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten kalblerdeki anarşidir ki, insanları fesada sevketmiş, dünyayı kan gölüne çevirmiştir.

Ye’cûc ve Me’cûc, Kur’an’da ve sahih hadislerde zikredilir; ancak bu isimlerin birer özel isim mi yoksa cins isim mi olduğu tartışmaya açıktır. Geçmişte yaşadıkları ve gelecekte ortaya çıkacaklarına dair Kur’an’da yer alan bilgiden hareketle Ye’cûc ve Me’cûc’ün yaşadıkları yerden çıkarak dünyaya yayılıp etrafa zarar veren, her yeri yakıp yıkan topluluklar olduğunu söylemek mümkündür.

"Ye'cüc ve Me'cüc'den daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor." (Kastamonu Lahikası, 103. Mektup)

Üstad’ın bu ifadesinden, bu anarşinin sadece maddî sahada olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten kalblerdeki anarşidir ki, insanları fesada sevketmiş, dünyayı kan gölüne çevirmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...