"Sedd-i Kur’ânî’nin tezelzülüyle ve Ye’cüc ve Me’cücden daha müthiş olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cenab-ı Hakka şükür ki, Risale-i Nur, bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneynin tahribiyle Ye'cüc ve Me'cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi, şeriat-ı Muhammediye (a.s.m.) olan sedd-i Kur'ânî'nin tezelzülüyle ve Ye'cüc ve Me'cücden daha müthiş olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor."(1)

Buradaki "sedd-i Kur’anî"; Osmanlı ve onun dine hizmet eden talim ve terbiye müesseseleridir. Bu seddin tezelzülü ise; Osmanlının yıkılması ve onun yerine kurulan yeni rejimin tevhid-i tedrisat kanunu ile Kur’an’a zırh ve kal’a olan medrese ve tekkeleri kapatıp yasaklanmasıdır.

Ye’cüc ve Me’cücden daha tehlikeli olan, ayrıca dinsizlik ve ahlaksızlığa hız kazandıran cereyan ise; materyalist olan komünizm hareketidir.

Sedd-i Zülkarneyn, Ye'cûc ve Me'cûc gibi dehşetli hâdiseler, iman - küfür, mazlum - zalim, çarpışmasının iki numunesi ve iki misalidirler. Evet, insanın en küçük dairesi olan kalpten tutun, en büyük dairesi olan semavata kadar mübareze ve mücahede kanunu işlemekte ve devam etmektedir.

Nikâhsız hayatın yaygınlaşması, anne ve babaların huzurevlerine atılması, faiz ve kumarın cemiyet içinde artması, idareci ve siyasetçilerin rüşvet, hırsızlık ve yalanı meslek edinmeleri, adalet noktasında zayıfların ezilip güçlülerin kollanması, devlet yapılanmasında liyakate değil, adam kayırmaya ehemmiyet verilmesi, farzların terke uğrayıp günahların serbestçe işlenmesi gibi misaller, ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşistlik olarak değerlendirilebilir.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 103. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...