Şeyh Fehim Kimdir ve Ne Zaman Yaşamıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

ŞEYH FEHİM: Osmanlı Devletinin son devirlerinde ya­şadı. Seyyid olup, soyu Hz. Hüseyin'e ulaşır. Arvâslı olduğu için "Arvâsî" lakabıyla tanınmıştır. Babası, Abdülhamid Arvâsî'dir.

1825 tarihinde Arvas'ta doğdu. Babası Abdülhamid Efendiyi küçük yaşta kaybetti. Seyyid Fehim, küçük yaşlarından itibaren, ecdadının kurduğu ve büyük âlimler yetişti­ren Arvâs ve Hasan Veli Medreselerinde ilim tahsil etti. Cezire'ye (Cizre) gidip, Mevlânâ Halid-i Bağdâdî'nin talebelerinden Şeyh Halid-i Cezerî'nin derslerine katıldı.

Seyyid Fehim, dinî ilimlerin yanı sıra za­manın fen ve siyaset ilimlerini de tahsil etti. Öyle ki, dönemin Van valisi ve bazı devlet adamları, siyasî meselelerle ilgili görüş ve kanaatlerini almak için huzuruna geliyor­lardı. Tasavvufta ise, büyük âlim ve velî zât­lardan olan Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri'nin huzu­runda manevî kemâle erişti ve ondan insan­ları irşad etme hususunda icazet aldı.

Seyyid Fehim, hocası Tâhâ-yı Hakkâri'nin vefatının ardından talebelere ders verme ve insanları irşad etme görevini üstlendi. Sohbet ve dersleriyle pek çok insanın doğru yola ka­vuşmasına vesile oldu. Van ve çevresinde herkes tarafından bilinen, sevilen ve sayılan bir konuma geldi.

Seyyid Fehim, hocası Tâhâ-yı Hakkâri'nin oğlu Seyyid Ubeydullah-ı Hakkâri ile birlikte hacca gitmek üzere yola çıktı. Önce istan­bul'a uğradı. Sultan İkinci Abdülhamid, onun İstanbul'a gelişinden haberdar olunca hemen sarayına davet etti. Buradan ayrıldıktan sonra Mı­sır'a uğradı. Ezher âlimleriyle ilmî sohbet­lerde bulundu. Hicaz'a varınca haccını edâ etmesinin yanı sıra, buradaki âlimlerle tanıştı ve sohbetlerde bulundu.

Seyyid Fehim, hayatı boyunca, medrese­sinde çok sayıda talebe yetiştirdi. Her birisi gittikleri ve bulundukları yerlere ilim ve feyiz ulaştırdı.

1895'de vefat etti. Doğup yetiştiği Arvâs köyünde defnedildi.

Bediüzzaman Said Nursî, Seyyid Fehim Arvâsî'ye olan saygısını ve bağlılığını Kas­tamonu Lâhikası'nda "benim silsile-i ilimde en mühim üstadım olan Şeyh Fehim’in (k.s.) bir tilmizi ve..." şeklinde ifade etmiştir.(1)

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Ansiklopedik Bilgiler, s.1085, Söz Basım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...