Seyyid olan birisinin bunu inkar etmesi, olmayanın da seyyidim, iddiasında bulunması günahtır, diye biliyoruz. Peki Üstad, ben kendimi seyyid bilmiyorum, dediği halde, bizlerin hala, Üstad seyyittir, dememiz bir günah değil midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, bu hüküm şahsa bakar; yani birisi "seyit" olmadığı halde "seyidim" dese günahkar olur. Aynı şekilde seyit olduğu halde, değilim dese yine günaha girer. Ama hariçten birisi ya da birileri bazı emarelere dayanarak Üstad Hazretlerine seyit dese, bu hükmün kapsamına girmez. Zira burada bir inkar ya da yalan yok, sadece bazı emarelere istinaden bir hüsnüzanda bulunmak var.

İkincisi, günah olan; kişinin seyit olmadığı halde seyidim demesidir. Ya da seyit olduğunu kati olarak bildiği halde seyitliğini inkar etmesidir. Üstad Hazretleri ne seyitliğini inkar ediyor ne de kati ispat edemediği için seyidim diye eserlerinde ilan diyor. Böyle bir durumda günah söz konusu olmaz.

Üçüncüsü, Üstad Hazretlerinin seyitliğini kati olarak reddettiğine dair hiçbir cümle ve vesika yoktur. Üstad Hazretleri sadece başkalara kati ispat edecek elinde soy kütüğü olmadığı için, "Ben kendimi seyit bilemiyorum."(1) diye bu inceliğe işaret ediyor. Hem yakın talebelerine ise ispatsız şahsi kanaatini seyit olarak bildiriyor. Bunda herhangi bir tutarsızlık ve çelişki yoktur.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, (206. Mektup)

Ek bilgi için tıklayınız: Said Nursi Seyyid midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...