"Hanifen müslimen tezgâhında dokunacak bir hulle" ne manaya gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İbrahim (as)'ın kavmi, gök cisimlerine ve onların yeryüzündeki temsilî manasını taşıyan putlara tapmaktaydı. Kavmini putperestlikten vazgeçirmek üzere, önce yıldız, sonra Ay, sonra da Güneş için “Bu mu benim Rabbim?!.” manasında “Rabbim budur.” dedikten sonra, Güneş'in de battığını görünce kavmine şöyle hitap etmişti:

“Ey kavmim! Ben sizin (Allah’a) ortak koştuklarınız şeylerden uzağım. Ben Hanîf olarak (Allah’ı bir bilen ve hakka yönelen biri olarak) yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim." (En’âm, 78,79)

Hanîf kelimesi, İslam’dan önceki dönemlerde, tevhid inancına sahip olmanın sembolü olmuştur.

Allah’ın birliği hakikatini kalplerde yerleştirmek için çalışan, yalnız ona güvenen ve ona tevekkül eden İbrahim aleyhisselâmı ateş yakmadığı gibi, yani onun imanı ve ubudiyeti onu ateşten koruduğu gibi, biz de iman ve salih amel üzere bir hayat sürdüğümüzde o ateş, inşallah, bizlere de dokunmayacak, imanımız ve ibadetimiz bizim için bir zırh olacaktır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...