Sineğin Nemrud’u yere sermesi hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuda, Risale-i Nur Enstitüsü sitesinde yer alan bir araştırma yazısından sadece iki paragraf aktarmakla yetineceğiz:

"Nemrud, isimden çok bir unvan olarak Keldani hükümdarları için kullanılmıştır. Nemrud'un da Hz. Nuh'un (as) oğlu Ham'ın soyundan geldiği nakledilmektedir. Nemrud bin Kenan ise İbrahim Aleyhisselam'ın hakka davetine karşılık onu ateşe atan kişidir."

"Nemrud, kelime manası olarak Türkçe'de; can yakıcı, ters, yüzü gülmez, merhametsiz, insafsız, acımasız kişiler için kullanılmaktadır. Keldani kavminin hükümdarları olan Nemrudlar yıldızlara ve putlara tapıyorlardı."

"Puta tapmaktan vazgeçmeyen, Allah'ın peygamberini ateşte yakmaya kalkışan ve davete hiçbir şekilde icabet etmeyen Nemrud ve kavmi ilahi gazaba uğradı. Kavim sivrisinek istilasına uğradı. Sivrisinekler müşrikleri helak ettiler. Geriye kalanların da rahatları bozuldu. Sineklerden bir tanesi de Nemrud'a musallat oldu. Uluhiyet dava eden, kendini kendine malik zanneden, malı ve mülkü ile gururlanan Nemrud, ufacık bir sinek karşısında çaresiz kaldı. Burnundan içeri giren sinek, beynine kadar gitti. Beynine giren sineğin verdiği rahatsızlığı bir türlü önleyemeyen Nemrud, başına tokmakla vurulmasını emretti. Nihayet sineğin verdiği ıstırap ve başına aldığı tokmak darbeleriyle feci bir şekilde can verdi."(1)

1) bk. Risale-i Nur Enstitüsü web sayfası, erişim: 23.12.2021/11.30.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...