"Bu masnuat, bir Hâkim-i Hakîmin, bir Kebir-i Kâmilin hudutsuz sıfat ve isimleriyle ve nihayetsiz, mutlak olan ilim ve kudretiyle yapılıyor, icad ediliyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu kâinatta, gözle görünen hakîmâne ef’âlin ve basîrâne tasarrufatın şehadetiyle, bu masnuat, bir Hâkim-i Hakîmin, bir Kebîr-i Kâmilin hudutsuz sıfat ve isimleriyle ve nihayetsiz, mutlak olan ilim ve kudretiyle yapılıyor, icad ediliyor." (Şualar, İkinci Şua, İkinci Makam)

Kâinat sahnesinde sergilenen sayısız sanat ve eserlerin tamamı sonsuz ilim, irade ve kudret ile olabilecek sanat ve eserlerdir.

Mesela, bir sineğin yaratılabilmesi için bütün kâinatın dizgin ve idaresinin elinde olması gerekiyor ki bu da ancak sonsuz bir ilim, irade ve kudrete sahip olmakla mümkündür. Güneş'e sahip olmayan bir kudret, sineğin gözüne de sahip değildir demektir. Çünkü sineğin gözündeki görme işlemi Güneş'e ve Güneş sisteminin düzgün ve düzenli işletilmesine bağlanmış.

Güneş sistemine hâkim olmayan bir ilim, irade ve kudret sinek üzerinde bir hak iddia edemez.

İlave bilgi için tıklayınız:

- ALLAH'IN SIFATLARI, ŞUUNATI, ESMA TECELLİLERİ.

- "Bir sineğin kanadını kırk kağnıya yükledim, kırkı da çekemedi." cümlesini nasıl anlayabiliriz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...