"Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"O bedbaht bilmiyor ki, inkâr vasıtasıyla, gayet cüz’î bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, inkârda milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder."

"Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder."(1)

Sineğin ısırması tabiri ibadetin nefse ve bedene verdiği meşakkat ve sıkıntıya işaret ediyor. Sabahın köründe tatlı uykudan kalkıp namaz kılmak, nefse ve bedene cüzi bir sıkıntı veriyor. Ama dünyada ruha, kalbe ve latifelere sonsuz saadet ve huzurlar bahşettiği gibi ahirette de cehennem ve sakar belasından kurtarıp cennet gibi bir mükafatı kazandırıyor.

Yılanın ısırması ise, ibadeti terk edenlerin kendilerini bekleyen azaptan kurtulmak için Allah'ın ve ahiretin varlığını inkara etmeye kadar gitmelerine işaret eder. Ayrıca ibadeti terk etmekten doğan dünyevi ve uhrevi zarar ve azaplara işaret ediyor. Evet, Allah’ın emir ve yasaklarından ibaret olan ibadeti terk eden adamın ruhu, kalbi ve duyguları bu dünya hayatında müthiş bir azap ve huzursuzluk belasına maruz kalır. Bununla birlikte sonsuzluk yurdu olan ahiret hayatında da cehennem ve kabir azabı gibi müthiş cezalara maruz kalacak.

Oysa ibadetin nefse ve bedene olan yük ve sıkıntısı sinek ısırığı kadar önemsiz ve basit bir meşakkattir. İnsanın sinek ısırığından kaçıp yılanın ağzına sığınması ve atılması hükmünde olan Allah'ı ve ahireti inkar etmek, ahmaklıktan başka bir şey değildir.

1) bk. Lem'alar, İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...