"Sırr-ı ihlas", "sırr-ı uhuvvet" gibi kelimelerdeki "sırr" nedir, bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki sırdan maksat, nispet edilen şeyin hakikatleri ve hususiyetleridir. Mesela kaşın göz üstündeki sırrı, gözün görmesine yardımcı olmaktır; kirpiklerin sırrı, gözü muhafaza etmek içindir, burnun sırrı koklamaktır, dişin sırrı ekmek çiğnemek ve sair vazifeleridir vs.

Aynı şekilde ihlas ve uhuvvetin de hem dünyada hem ahirette yüzlerce binlerce sırları, yani hakikatleri ve hususiyetleri vardır.

Mesela, uhuvvetin yani kardeşlik ve birliğin bu dünyadaki sırrı ve hususiyeti, kuvvet ve galibiyettir. İhlasın ahiretteki sırrı ise Allah’ın rızası ve rü’yetüllahtır. Daha bunlar gibi ihlas ve uhuvvetin yüzlerce sırları ve hususiyetleri vardır.

Mesela Üstad Hazretleri ihlasın sırlarını ve hakikatlerini şu şekilde sıralıyor:

"Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir dua-yı mânevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en sâfi bir ubudiyet, ihlâstır."(1)

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...