Block title
Block content

S

İçerikler


 1. "Sa'y" kelimesinin kapsamı nedir, hizmetteki ıstılahi manasını nasıl anlamalıyız; hakiki sa'y nasıl olur?

 2. "Saadet-i ebediye" ile "cennet" ne demektir; aralarında ne fark vardır?

 3. "Sabit hakikatler" ile "nisbi hakikatler" arasındaki fark nedir?

 4. "Sadık" , "masdûk" ve "musaddak" kavramlarını ve aralarındaki farkları izah edilebilir misiniz?

 5. "Saltanat" ve "hükûmet" kavramlarını izah eder misiniz?

 6. "Saltanat-ı Rububiyet" ne demektir, açıklar mısınız?

 7. "Sanat-ı İlahiye" ile "Sanat-ı Rabbaniye" kavramları arasındaki fark nedir?

 8. "Sâni-i Hakîm" , "Sâni-i Zülcelâl" , "Fâtır-ı Hakîm" , "Kadîr-i Hakîm" ifadeleri ne anlama geliyor, tecellileri nelerdir?

 9. "Sebat" ne demektir, Risalelerde nerelerde geçiyor?

 10. "Sebat" ve "sabır" kavramları arasındaki farkı izah eder misiniz?

 11. "Sebep", "müsebbip", "müsebbep" kelimelerini örneklerle açıklar mısınız?

 12. "Sebr ve taksim" ne demektir, açıklar mısınız?

 13. "Selef-i salihin" kimlerdir, açıklar mısınız?

 14. "Seyrü süluk-u kalbi" ne demektir; "seyrü süluk-u ruhani"den farkı nedir?

 15. "Sıfat", "esma", "şuunat", "fiil" kavramlarını genişçe izah eder misiniz?

 16. "Sıfât-ı Seb’a-i Kutsiye" kavramını izah eder misiniz?

 17. "Sıfat-ı zaide" ve "sıfat-ı gayrı" zaide arasındaki farkı izah eder misiniz?

 18. "Sır" ne demektir, açıklar mısınız?

 19. "Siracü'n-Nur" ne demektir, açıklar mısınız?

 20. "Sırr-ı ihlas", "sırr-ı uhuvvet" gibi kelimelerdeki "sırr" nedir, bilgi verir misiniz?

 21. "Sırr-ı vahdet" ile "sırr-ı tevhid" arasında fark var mı?

 22. "Sonsuzluk" nedir, anlaşılabilir mi?

 23. "Sübhan" lügatte sadece Allah olarak tanımlanıyor. Allah'ın sübhan olmasını ve sübhan olanın özelliklerini izah edebilir misiniz? Ayrıca tesbih kelimesiyle "Sübhan" arasında mana ilişkisi var mıdır?

 24. "Sünuhat" , "tuluat" , "istihraç" , "istinbat" kavramlarını açar mısınız?

 25. "Sünuhat" ile "ilham"ın farkını izah eder misiniz?

 26. "Sünuhat", "zühurat", "ihtarat" hakkında bilgi verir misiniz?

 27. "Süveydâ-i kalp" kavramını açar mısınız; kalbin süveydâsı ne demektir?

 28. "Süveydaü'l-kalp", "nokta-i sevda", "lümme-i şeytaniye" tabirlerini açıklar mısınız?

 29. Nur Külliyatı'nda “sikke, turra , hatem ve mühür” kelimeleri çokça geçer. Bunlar arasında ne gibi bir fark vardır?

 30. Seyr-ü Süluk Nedir, Nasıl Olur?

Yükleniyor...